Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Rekomenduojame naują knygą

2021-02-18

ALEKSANDRAS TARGAMADZĖ
VIRTUALUSIS MOKYMASIS
Teorija ir praktika

Knygoje pristatomi virtualiojo mokymosi pagrindai: jo esmė ir tikslai, būdai ir metodai,
jo ryšys su nuotoliniu mokymusi.

Aptariami virtualiojo mokymosi organizavimo ir nuoseklaus įdiegimo principai.

Pristatoma praktinė virtualiojo mokymosi taikymo studijų procese patirtis.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE