Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Darbą pradėjo naujos kadencijos Panevėžio kolegijos Darbo taryba

2021-02-23

Vasario 22 d.  Panevėžio kolegijos direktorius  dr. Gediminas Sargūnas padėkojo už  atsakingą ir konstruktyvų darbą priimant kolegijos bendruomenei svarbius sprendimus kadenciją baigusiai pirmajai Panevėžio kolegijos Darbo tarybai: pirmininkei Rimai Strelčiūnienei, pirmininkės pavaduotojui Česlovui Bartkui, tarybos sekretorei Editai Kriukaitei bei nariams Gediminui Bačkiui ir Jovitai Kaziukonytei. Kolegijos direktorius kartu su kadenciją baigusiais tarybos nariais aptarė svarbiausius Darbo tarybos darbus ir jos veiklos ypatumus.

Vasario 23 d. įvyko pirmasis naujai išrinktos Panevėžio kolegijos Darbo tarybos posėdis. Jame Darbo taryba įgijo įgaliojimus ir iš savo narių išrinko pirmininką, pirmininko pavaduotoją bei sekretorių. Pirmininke išrinkta Studijų, karjeros ir užimtumo centro vadovė, Socialinių mokslų fakulteto lektorė Dalia Urbonienė, pavaduotoju antrą kadenciją dirbs Socialinių mokslų fakulteto lektorius Česlovas Bartkus, sekretore – personalo specialistė Ramunė Kopūstaitė. Trejų metų kadencijai išrinktoje Darbo taryboje taip pat dirbs: Socialinių mokslų fakulteto lektorė Alma Skujienė bei Informacinių technologijų centro vadovas Edgaras Sriubas.

Darbo tarybos nariai dėkoja kolegijos bendruomenei už išreikštą pasitikėjimą Darbo tarybos rinkimuose ir pasižada užtikrinti praėjusios kadencijos Darbo tarybos veiklos tęstinumą, vadovautis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų reglamentuojančių dokumentų nuostatomis, palaikyti konstruktyvų dialogą su darbdaviu, skatinti abiejų šalių informavimą bei konsultavimąsi.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE