Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas mini 80-metį

2021-03-01

Jau 80 metų kovo pirma diena Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetui yra kaip  aidas iš to tolimo sunkaus ir prieštaringo laiko, kada prof. Mykolo Marcinkevičiaus (1892-1987) suburta gydytojų entuziastų grupė, be galo mylinti savo darbą ir matanti Panevėžio miesto ateitį, 1941 metais kovo 1 dieną inicijavo Gailestingųjų seserų kursus, kurie vėliau pavadinti Medicinos mokykla.  Mykolas Marcinkevičiaus  paruošė ir redagavo mokymo programas, pagal kurias mokslas turėjo tęstis  metus ir aštuonis mėnesius. Mokykla įsikūrė buvusiose Panevėžio miesto odos ligų dispanserio patalpose (Smėlynės gatvėje). Mokyklą tuo metu lankė  60 moksleivių.

1941 metais, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, užsiėmimai nutrūko. Okupacinė valdžia nė girdėti nenorėjo apie mokslų tęsimą. Tik didelėmis pačių moksleivių pastangomis buvo gautas leidimas laikyti valstybinį egzaminą ir baigti mokyklą. Tokiu būdu 1942 metais spalio 15 dieną mokyklą baigė pirmoji gailestingųjų seserų laida.

Nuotr. Gailestingųjų seserų laida 1942 m.

Medicinos seserų mokyklos istorija nėra tiesi linija. Jos gyvavimas yra kreivė su daugeliu vingių. Tai mena ir pagrindinėse miesto gatvėse likę pastatai, kuriuose daugelį metų buvo prisiglaudusi Medicinos mokykla. Tai mena ir mokyklos pavadinimai, kurie keitėsi su specialistų rengimo žemėlapiu: nuo Medicinos seserų mokyklos, Medicinos felčerių mokyklos, Akušerių mokyklos iki Medicinos ir socialinių mokslų, o šiandien Biomedicinos mokslų fakulteto Panevėžio kolegijos sudėtyje. Keitėsi dirbantys, besimokantys, studijuojantys ir visi rašė puslapį po puslapio istorijos knygą, kurią vartant randame įdomių ir netikėtų dalykų.

Nuotr. Išrašas iš žinių įskaitos lapo 1947 m.

Kaip pasakojo to meto liudininkai (J. Gaižutienė, V. Vitkienė, L. Dainienė, gyd. V. Dalinda ir kt.), pačioms moksleivėms reikėjo pasirūpinti mokymo patalpomis, mokymo priemonėmis, susikurti sau darbo vietą, mokslus medicinos mokykloje derinti su darbu ligoninėje, padėti steigti pirmuosius  mokomuosius kabinetus (anatomijos ir ligonių slaugos), kaupti knygas bibliotekoje ir pan.

Mokykla visada buvo lanksti laikmečio naujovėms, regiono ir šalies rinkos poreikiams. 1996 metais pertvarkytas slaugytojų rengimas pagal Europos direktyvas: pradėti rengti bendrosios praktikos slaugytojai pagal studijų programą, parengtą su kitomis šalies medicinos mokyklomis ir Danijos slaugių organizacija. Ištyrus regiono ir šalies naujų specialistų poreikį, pradėti rengti ergoterapeutai, kineziterapeutai, socialiniai darbuotojai, burnos higienistai ir odontologo padėjėjai, grožio terapeutai, o nuo 2020 metų – skubiosios medicinos pagalbos specialistai.

Medicinos mokyklos bendruomenė visada pasižymėjo veržlumu, novatoriškumu, netradiciniu požiūriu.  Daugeliui Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytojų darbas medicinos mokykloje buvo pirmoji darbo vieta, o buvusių medicinos mokyklos darbuotojų ir absolventų galima rasti daugelyje šalies sveikatos, socialinių paslaugų institucijų. Džiugu, kad buvę  moksleiviai,  studentai su pagarba ir dėkingumu prisimena studijas. Būtent buvę medicinos mokyklos mokiniai  ir šiandien studijuojantys studentai  ir yra tikroji gyvoji fakulteto istorija, o kai juos sutinki po kelerių metų, supranti, kad jie ir mūsų kaip dėstytojų išsipildymo istorija, nes dėstytojai gyvi jų prisiminimiuose apie  studijų metus.

Lina Radzevičienė, Biomedicinos mokslų fakulteto dėstytoja ir Panevėžio Respublikinės  ligoninės urologijos skyriaus vyresnioji slaugytoja, pasakoja: ,,Panevėžio kolegija išugdė meilės ugnelę slaugos profesijai. Nuo pirmųjų dienų kolegijoje buvo skiepijama, kokia svarbi slauga, slaugos procesas, kaip svarbu jausti tai širdimi. Pamažu slauga tapo  gyvenimo būdu. Už tai esu dėkinga savo dėstytojams. Šiandien ta slaugos ugnele dalijuosi su savo studentais ir kolegomis“.

Judita Gudkovaitė-Ciganova, Biomedicinos mokslų fakulteto dėstytoja, grožio salono grožio terapeutė, teigia, kad studijos kolegijoje suteikė neįkainojamų teorinių ir praktinių žinių, kurios labai pravertė profesinėje karjeroje. Studijų metus Judita įvardija kaip įsimintiniausią savo gyvenimo laikotarpį.

Tomas Pažemeckas, Biomedicinos mokslų fakulteto dėstytojas, Panevėžio Fizinės medicinos ir reabilitacijos centro kineziterapeutas, studijas kolegijoje prisimena tik gerais žodžiais: ,,Pasirinkęs studijuoti kolegijoje nenusivyliau. Dėstytojai puikiai motyvavo siekti vis daugiau ir dar labiau gilintis į šią specialybę. Praktikų gausa leido patirti specialybę iš įvairiausių pusių“.

Burnos higienistė Dovilė Stoškutė kolegiją prisimena kaip antruosius namus ne todėl, kad joje buvo praleidžiama daug laiko, bet todėl, kad joje buvo sukuriama tokia atmosfera, jog grupė  tapo kaip šeima, dėstytojai antraisiais tėvais, globėjais. Dėstytojai leido suprasti, kad gyvenime bus visko, davė daugybę patarimų, kaip kiekvienoje situacijoje reikėtų elgtis, kaip pamiršti stresą, nusiraminti.

Viktorija Čeponytė, seniūnijoje dirbanti socialine darbuotoja, Panevėžio kolegiją prisimena kaip tramplyną savo karjeros pradžiai. ,,Pašaukimą radau Panevėžio kolegijos Socialinio darbo studijose, kurių metu suvokiau savo profesinį kelią – padėti tiems, kurie mūsų visuomenėje laikomi „užribio žmonėmis“. Profesionalūs ir kompetentingi dėstytojai manyje ugdė ne tik įvairias profesines kompetencijas, bet ir skatino rengti mokslinius tiriamuosius darbus bei dalyvauti įvairiose mokslinėse konferencijose, o svarbiausia – priminė, ką reiškia būti Žmogumi, kupinu atjautos, empatijos, drąsos ir suvokimo, jog nėra neįveikiamų kliūčių,“ – pasakoja pašnekovė.

Per 80 gyvavimo metų mokykla parengė daug specialistų: akušerių, felčerių, kineziterapeutų, ergoterapeutų, burnos higienistų, gydytojo odontologo padėjėjų, grožio terapeutų, bendrosios praktikos slaugytojų (medicinos seserų), socialinių darbuotojų. Šiandien fakultete studijuoja beveik 360. Stojantiesiems yra siūlomos 6 studijų programos: bendrosios praktikos slauga, burnos higiena, kineziterapija, grožio terapija, skubiosios medicinos pagalba, socialinis darbas. Rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie atitinka Europos Sąjungos ir šalies bei regiono darbo rinkos poreikius. Biomedicinos mokslų fakulteto dėstytojai maloniai kviečia studijuoti Panevėžio kolegijoje. Apsilankykite internetiniame puslapyje www.panko.lt.

Pastaraisiais metais fakulteto bendruomenė pagrindinį dėmesį skiria studijų kokybei gerinti, mokslo taikomiesiems tyrimams, tarptautiniam bendradarbiavimui plėtoti, studijų bazei atnaujinti ir turtinti, personalo kvalifikacijai kelti. Įgyvendinat regioninės aukštosios mokyklos tikslus, fakultete vykdomos ne tik koleginės studijos, bet ir kvalifikacijos tobulinimo programos burnos higienos, slaugos, socialinio darbo specialistams. Didelio susidomėjimo sulaukia jau tradicija tapusios socialinės akcijos Panevėžio mieste ir projektai. Fakultetui įvairiapusės veiklos galimybes atveria dėstytojų sukaupta pedagoginė ir dalykinė patirtis, studentų ir dėstytojų paritetiniai santykiai, bendradarbiavimas su darbdaviais ir kitomis aukštosiomis mokyklomis.

Pradedant buvusios  Medicinos mokyklos, o dabar Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakulteto devinto dešimtmečio gyvenimo etapą, norime padėkoti visiems, kurie buvote ir esate  jos kilnaus ir svarbaus kūrybinio kelio kūrėjai ir dalyviai.

 

Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakulteto bendruomenė

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE