Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegija įgyvendina projektą „Ekonomiškai neaktyvių asmenų, studijuojančių ir baigusių studijas, darbinių įgūdžių ugdymas“

2021-03-19

Projekto pavadinimas: „Ekonomiškai neaktyvių asmenų, studijuojančių ir baigusių studijas, darbinių įgūdžių ugdymas“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0470.

Projektą įgyvendina: Panevėžio kolegija.

Projekto tikslas – ugdyti ekonomiškai neaktyvių asmenų, studijuojančių ir baigusių studijas, darbinius įgūdžius, spartinant asmeninį augimą, motyvaciją kartu didinant integravimosi į darbo rinką potencialą.

Projekto rezultatai: išvystytas projekto dalyvių gebėjimas vertinti savo neveiklumo pasekmes bei įvardinti problemas, trukdančias integruotis į darbo rinką, kartu išmokstant šias problemas spręsti savarankiškai; praktinė projekto dalyvių patirtis.

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas” Europos socialinio fondo lėšomis.

Projektui įgyvendinti skirta suma: 28.546,14 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-11-23

Projektas vykdomas Panevėžio VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, suplanuotose veiklose dalyvaus ne mažiau kaip 20 ne vyresnių nei 29 metų darbingų ekonomiškai neaktyvių gyventojų.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE