(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Panevėžio kolegija įgyvendina projektą „Ekonomiškai neaktyvių asmenų, studijuojančių ir baigusių studijas, darbinių įgūdžių ugdymas“

2021-03-19

Projekto pavadinimas: „Ekonomiškai neaktyvių asmenų, studijuojančių ir baigusių studijas, darbinių įgūdžių ugdymas“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0470.

Projektą įgyvendina: Panevėžio kolegija.

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Projektui įgyvendinti skirta suma: 28.546,14 Eur.

Projekto veiklos įgyvendinimo pradžia: 2020-11-23

Projektas vykdomas Panevėžio VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, o jo tikslas – ugdyti ekonomiškai neaktyvių asmenų, studijuojančių ir baigusių studijas, darbinius įgūdžius, spartinant asmeninį augimą, motyvaciją kartu didinant integravimosi į darbo rinką potencialą.

Projekte suplanuotose veiklose dalyvaus ne mažiau kaip 20 ne vyresnių nei 29 metų darbingų ekonomiškai neaktyvių gyventojų.

Projekto metu bus išvystytas dalyvių gebėjimas įvardinti problemas, trukdančias integruotis ir darbo rinką, kartu išmokstant šias problemas spręsti savarankiškai. Praktinė projekto dalyvių patirtis realioje darbinėje aplinkoje, įgytos žinios ir gebėjimai leis sėkmingai dirbti tiek samdomais darbuotojais viešose ir privačiose įstaigose, tiek kurti savo verslą (individualias įmones, akcines bendroves ir kt.).

Skaitykite plačiau: https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=lt

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE
Keisti šrifto dydį