Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegija dalyvauja tarptautiniame ERASMUS+ programos projekte 3LOE

2021-03-25

Panevėžio kolegija kartu su partneriais iš 7 ES šalių aktyviai dalyvauja Erasmus+ programos 4  metų trukmės projekte „Trijų lygių profesinės kompetencijos centrai: kvalifikacija, verslumas ir inovacijos žaliojoje ekonomikoje“ (3LOE – „Three-level Centers of Professional Excellence: Qualification, Entrepreneurship and Innovation in the Green Economy“).

Projekto vykdytojas – Hansa Parlamentas ir 20 partnerių iš Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Austrijos, Italijos ir Ispanijos: aukštosios mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, asociacijos ir prekybos, pramonės rūmai. Šiame projekte Lietuvai atstovauja Panevėžio kolegija, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei profesinio mokymo centras „Žirmūnai“.

Pasinaudojus 4 mln. eurų projektui skirtu finansavimu, partnerių šalyse bus įsteigti 7 profesinio meistriškumo centrai bei užtikrintas jų veiklos tęstinumas. Centruose veikla bus vykdoma vadovaujantis žaliosios ekonomikos principais, skatinant verslumą ir inovacijas profesiniame mokyme. Bus parengtos Europos kvalifikacinius reikalavimus atitinkančios mokymo programos, skirtos verslumo,  skaitmenizacijos, tvaraus įmonių valdymo, klimato ir aplinkosaugos sritims, vykdomi profesijos mokytojų, dėstytojų ir įmonių atstovų mokymai. Didelis dėmesys bus skiriamas jaunimo profesiniam orientavimui, pameistrystės plėtrai.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE