Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

GEGUŽĖS 12-OJI – TARPTAUTINĖ SLAUGYTOJŲ DIENA

2021-05-12

Kasmet gegužės 12-ąją viso pasaulio slaugytojai pažymi savo profesinę šventę -Tarptautinę slaugytojų dieną. Ši diena švenčiama Tarptautinės raudonojo kryžiaus organizacijos sprendimu, anglų medicinos sesers Florens Naitingeil (1820 05 12 – 1910 08 13) garbei.
Slaugos idėja yra sena kaip žmonija, pirmieji slaugytojai įvardijami, kaip šeimos nariai ir liaudies gydytojai. Iki krikščionybės buvo ligoninių tipo prieglaudos namai keliautojams bei seniems žmonėms. Pradėjus plisti krikščionybei sergantieji, vargšai, našlaičiai buvo slaugomi jų pačių arba specialios paskirties namuose. Profesionali slauga atsirado XIX a.. Po Krymo karo Florence Nightingeil pirmajai pradėjus mokyti slaugus, kurių pareiga – padėti gydytojams.
Slaugos darbuotojų tikslai yra padėti asmenims, šeimoms, žmonių grupėms suprasti ir siekti psichinės, fizinės ir socialinės sveikatos bei gerovės jų socialinėje ekonominėje aplinkoje. Niekas kitas taip nesugeba kiek galima didinti žmonių savirūpą, stiprinti ir saugoti gerą sveikatą, kaip dešinioji gydytojų ranka – slaugytojai. Šie specialistai sergantiems ir neįgaliesiems padeda palengvinti ir sumažinti neigiamus ligos poveikius, o mirštantiems suteikti fizinę, emocinę ir socialinę priežiūrą.
Lietuvoje veikianti slaugos specialistų organizacija yra nepolitinė organizacija, įkurta 1992 m. pabaigoje. Organizacija siekia, kad slauga būtų pripažinta lygiateise ir lygiaverte medicinos dalimi, rūpinasi dirbančių slaugytojų kvalifikacijos ugdymo problemomis, siekia pakelti slaugytojo profesijos prestižą visuomenės akyse, nori, kad pacientai, jų artimieji ir patys slaugytojai slaugymą suvoktų kaip savarankišką procesą. Išskirtinė slaugytojo funkcija yra padėti individui, sveikam ar sergančiam, išsaugoti sveikatą ir padėti sveikstant (arba iki ramios mirties), ką jis galėtų atlikti pats, jeigu turėtų tam reikalingų žinių, noro ir jėgų. Ir tai atlikti tokiu būdu, kad kiek įmanoma greičiau jis vėl atgautų nepriklausomybę.
2021 metų Tarptautinės slaugytojų dienos tema – Slaugytojų lyderių balsas: Ateities sveikatos priežiūros vizija.
Minint slaugytojų dieną – pabrėžiamos tokios slaugytojų vertybės kaip kiekvieno asmens žmogiškojo orumo pripažinimas ir pagarba bei supratimas, kad žmogus yra sudėtinga visuma ir turi teisę dalyvauti sprendžiant jų sveikatos priežiūrą.
Panevėžio kolegijoje rengiami Bendrosios praktikos slaugytojai. Jie jau nuo pirmo kurso mokomi bendrauti su pacientu, ugdomi ne tik jų specialieji profesiniai įgūdžiai, bet ir atjautos, gailestingumo, pagarbos pacientui jausmas, gebėjimas bendrauti, padedant pacientui įveikti sveikatos problemas. Panevėžio kolegijos absolventai paklausūs darbo rinkoje, nes yra tikri profesionalai (turi daug praktinių įgūdžių).
Tarptautinę slaugytojų dieną būtų galima palinkėti, kad slaugytojai niekada neprarastų vilties, būtų sumanūs ir šiuolaikiški. Slaugytojams – socialiniams partneriams, studentams – būsimiesiems slaugytojams, dėstytojams linkime šypsenų, nesibaigiančio gerumo širdyje, kad Jūsų niekada neapleistų sėkmė, laimė, džiaugsmas. Būkite sveiki!

Parengė Biomedicinos fakulteto dėstytojos lektorės Vida Elijošaitienė ir Ligita Šerytė

Iniciatyvi Panevėžio kolegijos pirmo kurso bendrosios praktikos slaugos BPS-20 grupė taip pat sveikina visus su Tarptautine slaugytojų diena ir dalinasi studijų ir praktikos akimirkomis!

Galimi darbdaviai: