Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Finansinės ataskaitos 2021 m.

2021-12-31

Atsisiųsti: Neprikausomo auditoriaus išvada 2021 m

Atsisiųsti: Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2021 metais ataskaita

Atsisiųsti: Metinės finansinės ataskaitos 2021-12-31

Atsisiųsti: Metinė biudžeto vykdymo ataskaita 2021-12-31

Atsisiųsti: Ketvirtinės finansinės ataskaitos 2021 rugsėjo 30 d.

Atsisiųsti: Ketvirtinė biudžeto vykdymo ataskaita 2021 rugsėjo 30 d.

Atsisiųsti: Pirmo pusmečio finaninių ataskaitų rinkinys 2021 birželio 30 d.

Atsisiųsti: Pirmo pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitos 2021 birželio 30 d.

Atsisiųsti: Ketvirtinės finansinės ataskaitos 2021 m. kovo 31 d.

Atsisiųsti: Ketvirtinė biudžeto vykdymo ataskaita 2021 m. kovo 31 d.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE