Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Pasirašyta kolektyvinė sutartis

2021-06-03

Birželio 3 d. Panevėžio kolegijos direktorius ir dviejų profesinių sąjungų – Panevėžio kolegijos darbuotojų ir Panevėžio kolegijos bendruomenės – pirmininkai pasirašė kolektyvinę sutartį. Sutarties rengimas užtruko vienerius metus, tačiau aktyvus profesinių sąjungų bei darbdavio deleguotų administracijos atstovų darbas tikimasi, kad atneš reikšmingų pokyčių, užtikrinat geresnes visų kolegijos darbuotojų darbo sąlygas.
Pasirašant sutartį kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas pastebėjo, kad sklandus kolektyvinės sutarties pasirašymas rodo, kad kolegijoje susiformavo tikras kolektyvas, kuris drauge siekia bendrų tikslų.
„Ši sutartis ne tik naudinga, bet ir įpareigojanti,“- pastebėjo derybų grupės posėdžių pirmininkas Kęstutis Lukoševičius, o derybų grupės darbą įvertino puikiai.
Pasirašant sutartį profesinių sąjungų pirmininkai Vidas Paškauskas ir Henrikas Sinickas vylėsi, kad sutartis bus sėkmingai įgyvendinta.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE