Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Naujas programos Erasmus+ etapas

2021-06-11

Per tris dešimtmečius Erasmus+ galimybėmis pasinaudojo daugiau kaip 10 milijonų žmonių, beveik pusė iš jų – nuo 2014 m. iki 2020 m. Naujam programos laikotarpiui, kuris prasideda nuo 2021 m. skiriamas beveik dvigubai didesnis biudžetas, juo bus siekiama, kad programa pasinaudotų dar 10 milijonų žmonių per artimiausius septynerius metus. Visai programai Erasmus+ skiriama per 26 mlrd. Eur. Erasmus+ laikoma viena sėkmingiausių iniciatyvų Europos Sąjungos istorijoje. Nuo 1987 m. ji išsiplėtė taip, kad apima visus švietimo sektorius: nuo ankstyvo ugdymo darželyje, mokyklų, profesinio švietimo, aukštojo mokslo iki neformaliojo ugdymo ir sporto srities.

Panevėžio kolegijai suteikta „ERASMUS AUKŠTOJO MOKSLO CHARTIJA 2021-2027“, tai reiškia, kad toliau tęsime naudingus ir įdomius ERASMUS+ mobilumus, tad studentai ir darbuotojai galės semtis žinių ir gerosios patirties kitose užsienio šalyse.

Erasmus aukštojo mokslo chartijoje (ECHE) nustatytos bendros europinio ir tarptautinio bendradarbiavimo veiklos, kurias pagal programą Erasmus+ gali vykdyti aukštojo mokslo įstaigos, kokybės sistema. ECHE yra privaloma visoms programos Erasmus+ šalių aukštojo mokslo įstaigoms, norinčioms dalyvauti veikloje, kuri pagal šią programą vykdoma siekiant plėtoti pavienių asmenų judumą mokymosi tikslais ir (arba) bendradarbiavimą inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais.

Erasmus aukštojo mokslo chartija yra esminis dokumentas institucijai dalyvauti naujame programos etape. Naujojoje chartijoje 2021–2027 m. Europos Komisijos numatomi šie prioritetai:
• didesnė įtrauktis;
• mišraus (t. y. trumpalaikio + virtualaus) mobilumo formos diegimas;
• automatinis mobilumo dalyvių kreditų (ECTS arba kitų sistemų) pripažinimas;
• mobilumo administravimo skaitmenizavimas: Erasmus Without Paper, European Student Card įrankių taikymas;
• aplinkai draugiškų (žalių) praktikų įgyvendinant programą skatinimas;
• veiklos, prisidedančios prie pilietiškumo ugdymo, skatinimas.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE