Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Projektas „Ekonomiškai neaktyvių asmenų, studijuojančių ir baigusių studijas, darbinių įgūdžių ugdymas“

2021-08-05

Panevėžio kolegija pradeda vykdyti projektą „Ekonomiškai neaktyvių asmenų, studijuojančių ir baigusių studijas, darbinių įgūdžių ugdymas“ pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.
Projekto tikslas – ugdyti darbinius įgūdžius, spartinant asmeninį augimą, motyvaciją kartu didinant integravimosi į darbo rinką potencialą. Vietos plėtros projekte suplanuotose veiklose dalyvaus ne mažiau kaip 20 ne vyresnių nei 29 metų darbingų ekonomiškai neaktyvių gyventojų.

Projekto metu bus organizuojamas seminaras „Kaip susikurti savo darbo vietą? Motyvaciniai tikslai ir prioritetai“, kurio metu numatoma didinti projekto dalyvių vidinę motyvaciją dirbti ir užsidirbti, gebėti adaptuotis darbo aplinkos terpėje.
Sėkmės dirbtuvėse „Ryšių kūrimo ir komunikacijos subtilybės darbinėje aplinkoje“ pristatomas karjeros vystymo ir auginimo alfabetas ryšių tinklų kūrimo pagrindu, pabrėžiant partnerystės, komunikacijos svarbą, neformalioje diskusijoje, moderuojamoje miesto verslo elito, padrąsinat, pasidalinant patirtimi ir būtinai demonstruojant palaikymą jaunų žmonių ryžtui įvertinti karjeros perspektyvas ir galimybes.
Mentorystės programa „Galiu padėti“ skirta praktiniams įgūdžiams ugdyti Panevėžio įmonėse, mentoriaujant ir globojant miesto verslo rykliams.
Mokymai „Dirbančiojo bazinių įgūdžių ir kompetencijų rinkinys“ orientuoti į vieną labiausiai komplikuotų sričių – buhalterinės apskaitos įgūdžių lavinimą bei apima „Verslo apskaitos pradmenų“, „Darbo su kompiuterinėmis buhalterinėmis programomis“ ciklą, kas yra daugelio verslo procesų, tiesiogiai nesusijusių su buhalterine apskaita, valdymo pagrindas, suteikiantis bendrą supratimą, kas ir kaip vyksta organizacijų viduje.
Praktinė projekto dalyvių patirtis realioje darbinėje aplinkoje, įgytos žinios ir gebėjimai leis sėkmingai dirbti tiek samdomais darbuotojais viešose ir privačiose įstaigose, tiek kurti savo verslą (individualias įmones, akcines bendroves ir kt.), taip pat tiesiausias kelias įsidarbinti projekte mentoriaujančiose įmonėse, papildyti CV darbinės patirties ir kompetencijų, techninių gebėjimų skiltis solidžiais įrašais.

Projekto atidarymo renginys numatomas rugpjūčio 17 d.

Norinčiuosius įsitraukti į projekto veiklas kviečiame registruotis: https://bit.ly/3ireF6Q

Galimi darbdaviai: