Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Skubiosios medicinos pagalbos studijų programos studentams platesnės įsidarbinimo galimybės

2021-08-13

Panevėžio kolegijos Skubiosios medicinos pagalbos  studijų programos absolventai, baigdami studijas, įgys ne tik sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį, bet ir skubiosios medicinos pagalbos paramediko profesinę kvalifikaciją, kuri suteiks didesnes ir platesnes galimybes absolventams  įsidarbinti sveikatos sektoriuje.

Studijų kokybės vertinimo centras pritarė Panevėžio kolegijos studijų programos Skubioji medicinos pagalba studentams suteikiamą sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį papildyti skubiosios medicinos pagalbos paramediko profesine kvalifikacija.

„Labai džiaugiamės galėdami praplėsti būsimų specialistų suteikiamą kvalifikaciją,“- naujiena džiaugėsi Biomedicinos mokslų fakulteto dekanė Ingrida Kupčiūnaitė.

Skubiosios medicinos pagalbos studijų programa skirta parengti skubiosios medicinos pagalbos paramedikus, gebančius savarankiškai ir kartu su medikų komanda teikti būtinąją (pirmąją ir skubiąją) medicinos pagalbą įvairaus amžiaus žmonėms, įvertinus gyvybinių funkcijų sutrikimo laipsnį bei traumų pobūdį, demonstruoti kritinį mąstymą bei vystyti mokslu pagrįstą praktinę veiklą.

Įgytas sveikatos mokslų profesinis bakalauras suteikia teisę dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigų greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančiose įstaigose, priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuose, krašto apsaugos sistemoje, vidaus reikalų sistemos medicininiuose padaliniuose, gelbėjimo tarnybose ir kitose įstaigose, įmonėse, kur reikalinga jo veikla.

„Baigusi Paramediko mokymus, praktikos metu, atradau savąjį kelią, kuo noriu būti, iš tikrųjų. Skubiosios medicinos pagalbos studijas, valstybinėje kolegijoje, galėjo pasiūlyti tik Panevėžyje, todėl išlaukus metus, kol specialybė bus akredituota, su dideliu užsidegimu, stojau į jas! Puiku, kad dėmesys sutelktas į specialybę, kaip į tikslą, ką ir kaip turime mokėti, o ne perteklinės studijos, kurių metu gauname daug informacijos, bet mažai jos panaudojame realiame darbe.“- apie Skubiosios medicinos pagalbos studijas atsiliepia būsima antro kurso studentė Simona Satkauskė.

Negavusieji kvietimo studijuoti aukštojoje mokykloje norimą studijų programą per pagrindinio priėmimo etapą, gali dalyvauti papildomame priėmime, kuris vyks rugpjūčio 13–16 d.

Tiesioginis priėmimas į valstybės nefinansuojamas vietas vyksta Panevėžio kolegijoje iki rugsėjo 30 d. Norintiems pateikti dokumentus tiesioginio priėmimo metu karantino laikotarpiu siūlome registruotis išankstiniam atvykimui į kolegiją tel. (8-45) 46 77 87, 8 (607) 961 56.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE