Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

INFORMACIJA DĖL 2021/2022 M.M. RUDENS SEMESTRO STUDIJŲ ORGANIZAVIMO

2021-08-19

Atsižvelgiant į nuolat kintančią epidemiologinę situaciją Lietuvoje, sudarytas galimybes visiems Panevėžio kolegijos bendruomenės nariams vakcinuotis nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir siekiant užtikrinti tinkamą 2021–2022 m. m. rudens semestro studijų organizavimą studijos Panevėžio kolegijoje vykdomos mišriuoju būdu (t. y. tiesioginio kontakto ir nuotoliniu būdu), studijų vykdymo būdą nurodant paskaitų tvarkaraštyje. Kontaktiniame studijų procese gali dalyvauti tik galimybių pasą ar jam prilygstantį dokumentą turintys akademinės bendruomenės nariai.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE