Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegijos bendruomenė sutiko naujus mokslo metus

2021-09-03

Rugsėjo 1-ąją Panevėžio kolegijos studentai, dėstytojai, darbuotojai ir partneriai pasitiko naujus studijų metus.

Šventinė diena prasidėjo pirmuoju susitikimu ir pažintimi su dekanais ir grupių kuratoriais. Po jo laukė iškilminga Mokslo metų pradžios šventė Panevėžio dailės galerijoje.

Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas kreipėsi į susirinkusius:

„Mokslo metų pradžia mus kviečia burtis drauge, kartu dirbti, kurti ir svajoti, skaičiuoti jau nuveiktus ir planuoti būsimus darbus, rūpintis mūsų aukštosios mokyklos, mūsų Alma Mater ateitimi.

Šiandien į Panevėžio kolegijos akademinę bendruomenę įsiliejo per 350 jaunų, energingų, žingeidžių žmonių, kuriuos lavinsime ir ugdysime akademiškai, linkėdami jiems tapti puikiais pasirinktos studijų krypties specialistais, reikalingais  Panevėžio kraštui ir visai Lietuvai.

Galime pasidžiaugti, kad šiais metais turime skaitlingų pirmakursiais studijų programų. Rekordinį pirmakursių studentų skaičių surinko Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programa – 72 pirmakusiai! Populiariausios tarp stojančiųjų buvo ir kitos studijų programos: bendrosios praktikos slaugą pasirinko – 40 pirmakursių, socialinį darbą – 40 , buhalterinę apskaitą – 36, logistiką – 30, statybą – 21, informacines sistemas – 19, elektromechaniką – 17 pirmakursių. Mažiausiai populiarios buvo grožio terapijos ir skubiosios medicinos pagalbos studijų programos.

Mokydami ir mokydamiesi, kartu ieškosime atsakymų, kaip suvokti ir suprasti tai, kas svarbiausia studijose, kokių žinių bei praktinių gebėjimų labiausiai reikia sparčiai besikeičiančiame gyvenime, kad kolegijoje įgytas aukštasis išsilavinimas kiekvienam taptu tvirtu ateities pagrindu būsimoje darbinėje veikloje.

Šiandien vėl laukia nauji iššūkiai ir juos pasitikdami turime būti kaip niekada vieningi, nes tik surėmę pečius ir jausdami kolektyvinę bendruomenės jėgą išliksime konkurentabilūs dinamiškoje aukštojo mokslo aplinkoje, sėkmingai išspręsime dar vis nesibaigiančias pandemijos sukeltas problemas. Pasitikdami kolegijos veiklos 20-metį turėsime įrodyti mūsų aukštosios mokyklos atitiktį jai keliamiems uždaviniams išorinio institucinio vertinimo tarptautiniams ekspertams. Todėl laukia tikrai darbingi ir pilni iššūkių metai.

Turime labai konkrečius ir aiškius kolegijos veiklos tikslus – tai studijų proceso tobulinimas ir kokybės gerinimas, tarptautiškumo vystymas, rengiamų diplomuotų specialistų atitikties darbo rinkos poreikiams didinimas, mokslo taikomųjų tyrimų bei inovacijų plėtra, neformalių studijų apimties didinimas. Tikiu, kad kolegijos bendruomenės sukaupta patirtis padės mūsų organizacijai žengti tobulėjimo keliu ir kiekvienas iš mūsų įdės svarų indėlį į aukštojo mokslo pasiekimų gerinimą ir mūsų aukštosios mokyklos konkurencingumo didinimą.

Didžiausia padėka ir geriausias dėstytojo darbo įvertinimas yra geri studentų bei absolventų atsiliepimai, to ir linkiu akademinei bendruomenei, o visam kolegijos kolektyvui – kuo geresnio tarpusavio supratimo ir vienas kito palaikymo. Vienybė yra kolektyvo brandos požymis ir tik būdami vieningi būsime stiprūs.

Nuoširdžiai dėkoju seimo nariams, miesto ir rajono valdžios atstovams, Panevėžio Prekybos, Pramonės ir Amatų rūmų vadovams, mūsų socialiniams partneriams už teikiamą dėmesį ir paramą aukštajam mokslui Panevėžio krašte. Tikiu, kad dirbdami vieningai ir kryptingai galėsime Panevėžio kolegijos istorijos knygoje įrašyti daug gražių akademinių pasiekimų bei laimėjimų, naudingų Panevėžio kraštui.

Širdingai sveikinu visus – jau esamus ir ką tik tokiais tapusius mūsų Panevėžio kolegijos bendruomenės narius ir linkiu gražių studijų metų, prasmingų paskaitų ir praktinių užsiėmimų, atradimų mokslo taikomojoje veikloje, linksmų akademinių bei studentiškų švenčių.

Mieli pimakursiai, studijuokite ir studentaukite, prasmingai išnaudokite šį studijų laiką savo asmenybės visapusiškam vystymui!

Ačiū visiems, kad esate kartu. Gražios mokslo ir žinių šventės bei malonaus pabendravimo!“

Susirinkusius sveikino LR Seimo narys Bronislovas Matelis,  LR Seimo nario  Deivido Labanavičiaius patarėja Sandra Razminė, Panevėžio miesto mero pavaduotojas Lauras Jagminas, Panevėžio kolegijos tarybos pirmininkas, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Sigitas Gailiūnas, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Visvaldas Matkevičius, Panevėžio krašto pramoninkų asociacijos direktorius Rimantas Serva, Panevėžio Plėtros agentūros direktorė Monika Miniotaitė, Respublikinės Panevėžio ligoninės direktorius Arvydas Skorupskas bei Panevėžio Dailės galerijos direktorius Egidijus Žukauskas.

Panevėžio kolegijos administracija bendruomenei skyrė muzikinę dovaną – saksofonininko Jono Sikorskio ir vokalistės Gabijos Aleknavičiūtės muzikinę programą. Susirinkusieji po šventės neskubėjo skirstytis, dalyvavo viktorinoje, bendravo ir vaišinosi šventiniu kolegijos tortu.

Daugiau šventės akimirkų: https://bit.ly/2WQBgBf

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE