Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Rokiškio rajono savivaldybe

2021-09-08

2021 m. rugpjūčio 19 d. Panevėžio kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Rokiškio rajono savivaldybe.
Atsižvelgiant į regiono poreikius, šalys įsipareigojo bendradarbiaujant tobulinti studijų programas, vykdant neformaliojo švietimo, mokslo taikomuosius tyrimus, teikti abipuses konsultacijas, bendradarbiauti projektinėje veikloje , dalintis patirtimi.
Kolegija pagal galimybes įsipareigoja pakviesti savivaldybės atstovus dalyvauti aukštosios mokyklos organizuojamose mokslo konferencijose, renginiuose, diskusijose su studentais.
„Džiaugiamės, kad Rokiškio rajono savivaldybė tapo mūsų socialiniais partneriais. Tikiuosi, kad bendradarbiavimas bus abipusiai naudingas, siekiant mokslo, studijų ir verslo integracijos, stiprinant studijų ir praktikos sąlytį,“- džiaugiasi Socialinių mokslų fakulteto dekanė dr. Rasa Glinskienė.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE