Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Buhalterinės apskaitos studentės Audito paskaitos metu sulaukė viešnios

2021-09-24

Baigiamojo kurso Buhalterinės apskaitos studentės Audito paskaitos metu sulaukė viešnios – Panevėžio miesto savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojos Jolitos Mečionytės. Viešnia supažindino būsimas buhalteres su Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės tarnybos funkcijomis, paaiškino, kaip vykdoma savivaldybės turto ir patikėjimo teise valdomo turto priežiūra, taip pat savivaldybės biudžeto ir kitų piniginių išteklių naudojimo kontrolė. J. Mečionytė paaiškino, kokius viešojo intereso subjektus kontroliuoja savivaldybės kontrolieriai, kiek jų yra Panevėžio mieste.

Studentėms buvo įdomu iš pirmų lūpų išgirsti apie audito programos ir klausimynų sudarymą, diskutuota apie auditoriaus nuomonės pareiškimą. Dėstytoja L. Gotautė-Vaišvilė, dėkodama J. Mečionytei už apsilankymą paskaitoje, pažymėjo, kad visa viešnios pateikta informacija ypač aktuali, nes audito procedūros, apie kurias išsamiai papasakojo viešnia, yra analogiškos toms, kurias atlieka ir nepriklausomi auditoriai.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE