Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Atnaujinta informacija dėl 2021/2022 m.m. rudens semestro studijų organizavimo

2021-10-25

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 862 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo” pakeitimo Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas pakeitė 2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V1-149 „Dėl 2021-2022 m.m. rudens semestro studijų organizavimo ir studentų atitikties nustatytiems dalyvavimo studijų procese kontaktiniu būdu kriterijams fiksavimo ir kontrolės” sekančius punktus taip:

1.4. Studentams, negalintiems dalyvauti kontaktiniuose akademiniuose užsiėmimuose (išskyrus praktinius užsiėmimus, kuriuose naudojama specifinė laboratorinė įranga (medžiagos)), studijos vykdomos, taikant hibridinį modelį: kai dalis studentų mokosi tiesioginio kontakto būdu Kolegijos patalpose, o kita dalis (t.y. studentai negalintys dalyvauti kontaktiniuose akademiniuose užsiėmimuose) dalyvauja užsiėmime sinchroniniu nuotoliniu būdu.”

2. Įsakymo 2.1. papunktį išdėstau taip:

2.1. „Kontaktiniame studijų procese gali dalyvauti tik galimybių pasą ar jam prilygstantį dokumentą turintys Kolegijos studentai (1 priedas)”.

 

 

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE