Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Neformalusis švietimas Socialinių mokslų fakultete

2021-11-23

Panevėžio kolegijoje įsibėgėja 2021-2022 mokslo metai. Socialinių mokslų fakultete studijuoja apie 600 studentų, kompetencijas tobulina 138 neformaliojo švietimo programų klausytojai. Lanksčiai prisitaikant prie nuolat kintančių pandemijos sąlygų, studijos ir neformalusis švietimas organizuojami nuotoliniu ir hibridiniu būdu.

2021 m. spalio – gruodžio mėn. 12 dalyvių neformaliuoju būdu studijuoja kursuose „Verslo apskaitos pradmenys” (92 val.). Mokymai vykdomi pagal Panevėžio miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų lėšomis finansuojamą programą „Buhalterinės apskaitos pagrindai“.

2021 m. lapkričio 16 ir 17 d. fakulteto lektorės Rimanta Pagirienė ir Daiva Ramanauskienė pagal sutartį su Panevėžio rajono administracija vedė nuotolinius mokymus „Emocinis saugumas darbe: vadybiniai ir psichologiniai aspektai“, kuriuose dalyvavo per 50 rajono ugdymo įstaigų darbuotojų.

Neformaliojo švietimo mokymus nuotoliniu būdu mielai renkasi ne tik Panevėžio regiono gyventojai, bet ir asmenys iš visos Lietuvos. Kasmet vis daugiau dalyvių sulaukia perkvalifikavimo modulis „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“ (60 kreditų), skirtas asmenims, turintiems aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, ketinantiems dirbti ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 2021-2022 m.m., savaitgaliais, modulį studijuoja 75 pedagogai iš Anykščių, Ignalinos, Jonavos, Kauno, Kelmės, Kėdainių, Klaipėdos, Mažeikių, Molėtų, Radviliškio, Rokiškio, Šiaulių, Šilutės, Utenos, Varėnos, Vilniaus ir kt. Mokymų dalyviai jau pasirinko ikimokyklinio ugdymo įstaigas pirmajai pedagoginei praktikai atlikti.

Nuotraukose perkvalifikavimo modulio klausytojams pristatomos praktikos užduotys.

 

Daugiau informacijos apie neformaliojo švietimo mokymus el. paštu: rimanta.pagiriene@panko.lt

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE