Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Kolegijoje paminėta Pasaulinė kokybės diena

2021-11-24

Minint Pasaulinę kokybės dieną, Panevėžio kolegijos bendruomenė rinkosi į jau tradiciją tapusį renginį – Kokybės diena, kurio metu skaitomi pranešimai, dalinamasi patirtimi ir atkreipiamas dėmesys į kokybės svarbą švietimo srityje.

Pasaulinė kokybės diena minima Jungtinių tautų iniciatyva nuo 1989-ųjų. Kokybė – esminis veiksnys, kuo kurio priklauso kiekvienos organizacijos augimas bei klestėjimas.

Į šventę susirinkusius darbuotojus sveikino ir už jų indėlį į kolegijos bendrą veiklą dėkojo kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas, pranešimus skaitė kolegijos dėstytojai ir svečiai iš Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo Akademijos – dr. Virgilija Vasilienė-Vasilauskienė ir plk.ltn. Antanas Jonušauskas.

Kolegijos dėstytoja Dr. Dalia Susnienė savo pranešime apžvelgė, kaip aukštajai mokyklai sekasi tobulėti įtraukiant savo svarbiausią partnerį– studentą. Lektorė Laima Skauronė pabrėžė vyresnių kursų studentų mentorystės svarbą studijų procese. Alma Paukštienė kėlė klausimus ir dalinosi įžvalgomis apie nuotolinio mokymosi iššūkius dėstytojams ir studentams. Akcentuojant darbuotojų ir studentų požiūrį, Biomedicinos mokslų fakulteto lektorės Rima Adomaitienė ir Vida Elijošaitienė taip pat apžvelgė nuotolinių studijų iššūkius.

Kokybė, veiklos veiksmingumas prasideda nuo paprastų dalykų ir kasdienių bendruomenės narių darbų. Jau tapo tradicija, kad Kokybės dienos renginyje apdovanojami ir kolegijos Metų darbuotojai bei Metų tyrėjai.

Kokybės dienos laureatai

Biomedicinos mokslų fakulteto Metų dėstytoja – Vida Elijošasitienė

Už nuoširdų ir profesionalų darbą su studentais, aktyvų studentų įtraukimą į mokslo tiriamąją veiklą, kolegijos studijų populiarinimą tiek moksleiviams, tiek viso regiono bendruomenei. Studentai ypač vertina dalyko išmanymą, temų aktualumą, nuoseklumą ir aiškumą, dalijimąsi patirtimi, labai įdomias, informatyvias, įtraukiančias paskaitas. Studentai labai patenkinti, kad buvo skatinami diskutuoti, reikšti savo nuomone ir patirtį.

Socialinių mokslų fakulteto Metų dėstytojas – Česlovas Bartkus

Už nuoširdų darbą plėtojant studijų tarptautiškumą bei viešinant kolegijos veiklą. Studentai dėkoja už šiuolaikiškumą, už puikų bendravimą su studentais ir supratimą, labai gerai paruoštą mokymo medžiagą ir jos talpinimą VMA, nuoseklų aiškinimą, už teorijos ir praktikos susiejimą, įdomiai vestas pratybas, kurios leido geriau suprasti dalyką ir pritaikyti praktikoje. Už atsidavimą ir aktyvų dalyvavimą studentų popaskaitinėje veikloje, ypač su mainų programos Erasmus+ studentais.

Technologijos mokslų fakulteto Metų dėstytojas – Remigijus Kaliasas

Už studijų tarptautiškumo puoselėjimą, nuoširdų ir profesionalų darbą su studentais, jų įtraukimą į mokslo tiriamąją veiką. Studentai dėkojo už profesionalumą, mokėjimą viską suprantamai išaiškinti, už dėstymo nuoseklumą, realių situacijos pavydžių pateikimą, bendravimą su studentais ir pagalbą sprendžiant iškilusius sunkumus. Kolegos dėkoja už santūrią ramybę, kuri labai padeda sunkiose situacijose.

Metų tyrėjos (geriausios Kolegijos darbuotojos mokslo ir projektinėje veikloje) :

Rasa Glinskienė

Už mokslinę ir užsakomąją MTEP veiklą (kartu su komanda atlikti tyrimai „Socialinių paslaugų kokybės tyrimas Panevėžio mieste“, „Jaunimo problematikos tyrimas Panevėžio mieste“), publikuotą mokslinį straipsnį bei uždirbtas kolegijai lėšas.

Dalia Jėckaitė

Už mokslinę veiklą ir aukšto lygio publikacijas didelį citavimo rodiklį turinčiame mokslo žurnale „Journal og Global Health“, kurias Lietuvos mokslų taryba įvertino aukštais balais ir skyrė kolegijai daug taškų.

Metų darbuotojas – Erlandas Šiaučiūnas

Už profesionalumą, kūrybiškumą, atsakomybę bei nuoširdų atsidavimą darbui. Puikus, geranoriškas kolega, visada pasiruošęs pagelbėti.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE