Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

2021/2022 m.m. pavasario semestro studijų organizavimas

2022-01-17

Prašome susipažinti su Panevėžio kolegijos direktoriaus 2022 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V1-8 „Dėl 2021-2022 m.m. pavasario semestro studijų organizavimo“.

Atsižvelgiant į nuolat kintančią epidemiologinę situaciją Lietuvoje, LR Vyriausybės patvirtinto nutarimo „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimus, LR sveikatos apsaugos ministro sprendimo „Dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimus bei siekiant užtikrinti tinkamą 2021—2022 m. m. pavasario semestro studijų Panevėžio kolegijoje (toliau — Kolegija) organizavimą 2021-2022 m. m. pavasario semestre:

Studentams, studijuojantiems mišriu būdu (t.y. tiesioginio kontakto ir nuotoliniu būdu), vienos dienos visi akademiniai užsiėmimai būtų planuojami vienu būdu. Studijos tiesioginio kontakto būdu organizuojamos laikantis šių reikalavimų:

Studijos tiesioginio kontakto būdu organizuojamos laikantis šių būtinų visuomenės sveikatos saugos ir higienos reikalavimų:

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE