Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Atnaujinta informacija apie 2021-2022 m.m. pavasario semestro studijų organizavimą

2022-02-04

Prašome susipažinti su atnaujintu Panevėžio kolegijos direktoriaus 2022 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-15 „Dėl 2021-2022 m.m. pavasario semestro studijų organizavimo“.

Atsižvelgiant į nuolat kintančią epidemiologinę situaciją Lietuvoje, LR Vyriausybės patvirinto nutarimo „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo” pakeitimus, LR sveikatos apsaugos ministro sprendimo „Dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų” pakeitimus bei siekaint užtikrinti tinkamą 2021-2022 m.m. pavasario semenstro studijų Panevėžio kolegijoje (toliau – Kolegija) organizavimą:

Galimi darbdaviai: