Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Trečius metus iš eilės startavo MIFA mokymai gimnazijų moksleiviams

2022-03-15

Kovo 4 d. startavo jau trečius metus iš eilės vykstanti įgūdžių stiprinimo veikla moksleiviams, apimanti Matematikos, Informatikos ir Fizikos mokslus (MIFA). MIFA veiklą pradėjo beveik 60 abiturientų, kurie pavasario semestre mokysis pagal neformalaus švietimo programą, suderintą su matematikos, fizikos ir informatikos bendrojo ugdymo brandos egzamino programomis. Mokymų metu moksleiviai stiprins matematikos, fizikos ir informatikos dalykų gebėjimus ir taip pasiruoš valstybiniams brandos egzaminams. MIFA moksleiviai – ne tik Panevėžio miesto, bet ir rajono moksleiviai. Žinių gilinimo kursai vyksta penktadieniais ir šeštadieniais nuotoliniu būdu, sudarant galimybes mokytis vienos, dviejų arba visų trijų disciplinų (matematika, informatika, fizika) tam pačiam moksleiviui.

MIFA akademijos veiklomis siekiama sudaryti galimybes vaikams stiprinti tiksliųjų mokslų (matematikos, fizikos ir informatikos) valstybiniams brandos egzaminams reikalingus dalykinius gebėjimus bei bendrąsias kompetencijas, vystyti jų inžinerinį ir informacinį mąstymą, supažindinti su karjeros galimybėmis inžinerijos ir informatikos mokslų srityse ir skatinti rinktis šių sričių profesijas, kurios yra reikalingos Panevėžio regiono pramonės įmonėms ir smulkiam bei vidutiniam verslui.

Baigę pavasario semestro programą ir sėkmingai išlaikę žinių patikrinimo egzaminą/testą moksleiviai gaus MIFA baigimo pažymėjimus. Jiems bus pridedamas papildomas konkursinis balas stojant per LAMA BPO į Panevėžio kolegiją studijuoti savo lėšomis.

 

Galimi darbdaviai: