Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

[:lt]Pasirašyta sutartis su Lietuvos policijos mokykla[:en]Signed cooperation agreement with Lithuanian Police School[:]

2022-03-28

[:lt]

Kovo 25 d. Kolegijos atstovai lankėsi Lietuvos policijos mokykloje, kur buvo pasirašyta Panevėžio kolegijos ir Lietuvos policijos mokyklos bendradarbiavimo sutartis.  Atsižvelgiant į švietimo ir mokslo visuomenei svarbą, mokslo ir studijų bei profesinio mokymo institucijų bendradarbiavimo potencialą, siekiant glaudesnio studijų ir praktikos sąlyčio, susitarta dėl partnerystės įgyvendinant Teisės studijų krypties Teisės studijų programą.

Susitikimo metu diskutuota apie studijų tęstinumo, profesinės karjeros galimybes, pasidalinta įžvalgomis, susijusiomis su aukštojo mokslo erdve.

 

[:en]25th March representatives of Panevėžio kolegija / University of Applied Sciences visited Lithuanian Police School. During the visit was signed cooperation agreement.
Considering the importance of education and science for the society, the potential of cooperation between science and studies and vocational training institutions, in order to achieve closer contact between studies and practice, a partnership was agreed upon in the implementation of the Law study program in the field of Law.

During the meeting, were discussed possibilities of continuity of studies and professional career and shared insights, related to the higher education area.

[:]

Galimi darbdaviai: