Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegija skelbia viešą konkursą dėstytojų pareigoms eiti

2022-05-06

Viešasis konkursas dėstytojų pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevėžio kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.V4-1 (nauja redakcija 2021 m. rugpjūčio 31 d. Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos nutarimu Nr.V4-8).

Visi privalomi reikalavimai kandidatams, dalyvaujantiems konkurse eiti dėstytojo pareigas, pateikti Apraše ir Panevėžio kolegijos dėstytojo pareigybės aprašyme.

 

Studijų
kryptis/krypčių grupė
Dalykai Pareigos Numatoma darbo krūvio apimtis (etato dalis) Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai
Sveikatos mokslai Chirurginė slauga; Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga; Vadovavimas profesinės veiklos praktikoms; Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams Docentas 0,5 Sveikatos mokslų daktaro mokslo laipsnis (slaugos srityje)
Sveikatos mokslai Ikiklinikiniai dalykai (Odontologinė įranga ir ergonomika, Odontologinė įranga ir medžiagos), Burnos ligų epidemiologija ir profilaktika; Asistavimo pagrindai ir ergonomika; Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams Lektorius 0,5 Burnos higienisto profesinė kvalifikacija;
magistro kvalifikacinis laipsnis
Ugdymo mokslai Bendroji ir raidos psichologija; Dorinis ugdymas ir socialinių įgūdžių formavimas; Psichologija Lektorius 0,5 Ugdymo psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis
Verslas ir viešoji vadyba Transporto ir krovinių logistika Docentas 0,25 Technologijos mokslų daktaro kvalifikacinis laipsnis
Verslas ir viešoji vadyba Finansinė apskaita; Valdymo apskaita; Finansų rinkos; Finansų rinkos (anglų k.); Kompiuterinis dokumentų apdorojimas Lektorius 1 Buhalterio profesinė kvalifikacija;
Ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis
Statybos inžinerija Statybos inžinerijos krypties moduliai (dalykai) Docentas 0,5 Statybos inžinerijos mokslų daktaro kvalifikacinis laipsnis
Elektros ir elektronikos inžinerija Elektronikos inžinerijos krypties moduliai (dalykai) Lektorius 0,5 Elektronikos inžinerijos arba Inžinerijos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

 

Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:
– Prašymą (Aprašo 6 priedas);
– Asmens dokumento kopiją;
– Kandidato, dalyvaujančio konkurse užimti dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas, anketą (Aprašo 7 priedas);
– Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių mokslo vardų atestatų kopijas, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų kopijas, rekomendacijas (kandidato nuožiūra, atsižvelgiant į pateiktą informaciją kandidato anketoje (Aprašo 7 priedas));
– Papildomus dokumentus, įrodančius pedagoginę ir metodinę, mokslinę (meninę), praktinę, organizacinę ir projektinę veiklą arba kvalifikaciją (kandidato nuožiūra, atsižvelgiant į pateiktą informaciją kandidato anketoje (Aprašo 7 priedas)).

Dokumentai pateikiami Panevėžio kolegijos Personalo ir dokumentų valdymo skyriui:
214 kabinetas, Laisvės a. 23, Panevėžys, darbo valandomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Dokumentų pateikimo galutinis terminas – 2022 m. birželio 20 d. 16.00 val.
Papildoma informacija teikiama:
Tel. (45) 460324; 8 645 02454; el. paštu kolegija@panko.lt

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE