Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegijoje vyko tradicinė respublikinė studentų tiriamųjų darbų konferencija „MOKSLO ŠAKNYS 2022“

2022-05-09

2022 m.  gegužės 5 d. Panevėžio kolegijoje vyko tradicinė respublikinė studentų tiriamųjų darbų konferencija „MOKSLO ŠAKNYS 2022“, skirta Panevėžio kolegijos 20 metų jubiliejui. Šiemet Panevėžio kolegijos studentų mokslinės draugijos (SMD) organizuotas renginys vyko nuotoliniu būdu. 11-oje konferencijoje dalyvavo 75 studentai ne tik iš Panevėžio kolegijos, bet ir iš kitų aukštųjų mokyklų: Kauno, Kolpingo, Šv. Ignaco Lojolos, Vilniaus kolegijų, Kauno technologijos ir Lietuvos sporto universitetų.

Konferencijoje buvo pristatyti 48 studentų tiriamieji darbai. Plenarinio posėdžio dalyvius sveikino Panevėžio miesto savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorė Toma Karosienė ir Panevėžio kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms dr. Jurgita Lieponienė. Po pietų darbas vyko 4-ose sekcijoje, kuriose buvo nagrinėjama specifinė įvairių studijų krypčių – biomedicinos, socialinio darbo, ugdymo, technologijos mokslų, teisės, verslo, vadybos – problematika. Kiekvienoje sekcijoje buvo pristatyta po 10-12 pranešimų. 

Atrinkti studentų straipsniai, kaip ir kasmet, publikuojami tiriamųjų darbų konferencijos straipsnių rinkinyje „MOKSLO ŠAKNYS“, kuris jau antri metai yra recenzuojamas. Tryliktame leidinio „MOKSLO ŠAKNYS 2022“ numeryje, išleistame Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, skirtomis jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektams finansuoti, publikuojami 38 straipsniai. Studentai aptaria jaunimo gyvenimo aktualijas, nagrinėja pasirinktos studijų krypties probleminius klausimus, pristato atliktų tyrimų rezultatus. Leidinio redakcinė kolegija išrinko penkis geriausius straipsnius, visų jų autoriai – Panevėžio kolegijos studentai. Technologijos mokslų srityje geriausiais pripažinti kompiuterių technikos  studento Erno Erliko straipsnis „Internetinių paskyrų pažeidžiamumai“ ir statybos studento Sauliaus Valeikos straipsnis „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo apžvalga Lietuvos statybos sektoriuje“. Geriausias biomedicinos straipsnis – „Elektrinės nervų stimuliacijos ir veidrodžio terapijos poveikis eisenai ir pusiausvyrai asmenims po galvos smegenų insulto“, jo autorė kineziterapijos studentė Manigirda Šukienė.

Socialinių mokslų srityje išskirti du straipsniai: buhalterinės apskaitos studentės Justės Dambrauskaitės  darbas „Buhalterinę apskaitą tvarkančių asmenų nuotolinio darbo privalumai ir trūkumai“ ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymą studentės Sandros Karvelienės tyrimas „Tėvų požiūris į vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą ikimokyklinėje įstaigoje“.

Panevėžio kolegijos Studentų mokslinė draugija nuoširdžiai dėkoja visiems pranešimų ir straipsnių autoriams, jų darbams vadovavusiems dėstytojams bei Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, skyrusiai finansinę paramą projektui „Mokslo šaknys 2022“.

 

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE