Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegija akredituota maksimaliam 7-erių metų laikotarpiui

2022-05-17

2021 m. Lapkričio 30 d. – gruodžio 2 d. vyko nuotolinis Panevėžio kolegijos veiklos vertinimas. Išorinio vertinimo tikslas – vadovaujantis išorinio vertinimo išvadomis nustatyti aukštosios mokyklos veiklos kokybę, sukurti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, skatinti jos kokybės kultūrą, informuoti steigėjus, akademinę bendruomenę ir visuomenę apie aukštosios mokyklos veiklos kokybę. Vadovaujantis Aprašu išorinio vertinimo metu aukštosios mokyklos veikla vertinama pagal šias vertinamąsias sritis, kurioms taikomi vertinimo rodikliai ir Metodikoje nustatyti kriterijai: Valdymas, Kokybės užtikrinimas, Studijų ir mokslo (meno) veikla, bei Poveikis regionų ir visos šalies raidai. Analizuodama surinktus duomenis, ekspertų grupė taip pat atsižvelgė į ankstesnio vertinimo, kuris buvo atliktas 2013 m., rekomendacijas.

Tarptautinė ekspertų grupė Panevėžio kolegijos veiklą įvertino teigiamai. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2022 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. SV6-16 Panevėžio kolegija akredituota maksimaliam 7-erių metų laikotarpiui.

Ekspertų grupė nurodė šiuos gerosios praktikos pavyzdžius:

Kokybės užtikrinimas:
● Visa organizacija, vykdydama savo kasdienines veiklas, yra tvirtai įsipareigojusi Kolegijos bendruomenei ir kokybei.
● Kolegija labai aktyviai renka oficialius ir neoficialius vidaus ir išorės socialinių dalininkų atsiliepimus, o ekspertų grupė gavo įtikinamų įrodymų, kad šie atsiliepimai turi įtakos Kolegijos kokybei ir veiklos rezultatams gerinti.
● Naujai priimtam akademiniam ir neakademiniam personalui teikiama orientacinė mentorystė ir parama, suteikianti jiems galimybes susipažinti su Kolegijos bendruomene ir jos procesais bei procedūromis.
Studijų ir mokslo (meno) veikla:
● Kartu su vietos partneriais įsteigta akademija, siūlanti vietos vidurinių mokyklų moksleiviams mokymą, siekiant padėti padidinti jų konkursinius balus ir taip pagerinti jų galimybes įgyti aukštąjį išsilavinimą ir įstoti į Kolegiją.
● Mentorystės sistema, pagal kurią studentams skiriamas vyresniųjų kursų studentų mentorius, padedantis įsitvirtinti ir palaikantis juos pirmaisiais metais kartu su personalo nariu – kuratoriumi, kuriam skiriamas laikas atlikti šią pareigą. 
Poveikis regionų ir visos šalies raidai:
● Plati, stipri ir abipusiai naudinga Kolegijos ir socialinių partnerių sąveika, kuri akivaizdžiai remia regiono ir šalies vystymąsi ir kartu padeda Kolegijai.
● Didelė neformaliojo švietimo programų įvairovė, kurios gerai pritaikytos prie vietos verslo poreikių, suteikia vietos darbuotojams reikalingų įgūdžių ir gilina jų žinias įvairiose studijų srityse.

 

Ekspertų grupės nariai:

Prof. Bob Munn (vadovas: Cheminės fizikos profesorius emeritas; buvęs Mančesterio
universiteto (Jungtinė Karalystė) Dėstymo ir mokymosi viceprezidentas);
Dr. Orla Hanratty (sekretorė: Ugdymo plėtros specialistė/technologė, Dublino universiteto
koledžas, Airija);
Dr. Anneli Pirttilä (akademikė: Saimaa taikomųjų mokslų universiteto (Suomija) rektorė
emeritė);
Dr. Werner Inderbitzin (akademikas: Šveicarijos akreditavimo tarybos narys; buvęs
Ciuricho taikomųjų mokslų universiteto rektorius);
Vilma Narkevičienė (socialinė partnerė: IT projektų vadovė, elektroninės komercijos plėtros
grupės vadovė www.creation.lt; buvusi Panevėžio plėtros agentūros vadovė);
Martyna Virvilaitė (studentė: Klaipėdos valstybinė kolegija).

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE