Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

[:lt]Panevėžio kolegijos atstovai lankėsi Vienoje[:en] Representatives of Panevėžys University of Applied Sciences visited Vienna[:]

2022-05-26

[:lt]

Gegužės 18-20 dienomis Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas, Tarptautinių ryšių, marketingo ir projektų skyriaus vadovė Laima Mikalajūnienė ir tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Kaziukonytė lankėsi Vienoje, Austrijoje. Vizito metu vyko ERASMUS+ programos 3-iojo pagrindinio veiksmo projekto „Trijų lygių profesinės kompetencijos centrai: kvalifikacija, verslumas ir inovacijos žaliojoje ekonomikoje – 3LOE“ partnerių susitikimas bei Hansa Parlamento ir Baltijos jūros akademijos metinė generalinė asamblėja. Hansa Parlamentas vienija verslo asociacijas, aukštojo mokslo institucijas, profesinio mokymo įstaigas bei kitas verslą skatinančias organizacijas iš Baltijos jūros regiono valstybių. 

Projekto susitikimo metu vyko mokymai, skirti dualiniam profesiniam mokymui. Buvo pristatyti regioniniai kompetencijų centrai bei dualinio profesinio mokymo sistemos partnerių šalyse. Kiekviena institucija pristatė projekto įgyvendinimo eigą, aptarė tarpinės ataskaitos rezultatus ir būsimos ataskaitos tobulintinas sritis. Kitas projekto susitikimas numatomas rudenį – Italijoje.

 

 

      [:en]

18-20 of May, the director of Panevėžys University of Applied Sciences dr. Gediminas Sargūnas, Head of the International Relations, Marketing and Projects Department Laima Mikalajūnienė and International Relations Coordinator Jovita Kaziukonytė visited Vienna, Austria. The visit included a meeting of the partners of the ERASMUS + Key Action 3 project  Three-level Centers of Professional Excellence: Qualification, Entrepreneurship and Innovation in the Green Economy” and the Annual General Assembly of the Hansa Parliament and the Baltic Sea Academy. The Hansa Parliament brings together business associations, higher education institutions, vocational training institutions and other business promotion organizations from the Baltic Sea region.

Training for dual vocational training took place during the project meeting. Project participants presented regional centers of excellence and dual vocational training systems in their countries. Each institution presented the progress of the project, discussed the results of the interim report and areas for improvement in the future report. The next project meeting is scheduled for the fall in Italy.

 

[:]

Galimi darbdaviai: