Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegijos atstovai lankėsi Vienoje

2022-05-26

Gegužės 18-20 dienomis Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas, Tarptautinių ryšių, marketingo ir projektų skyriaus vadovė Laima Mikalajūnienė ir tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Kaziukonytė lankėsi Vienoje, Austrijoje. Vizito metu vyko ERASMUS+ programos 3-iojo pagrindinio veiksmo projekto „Trijų lygių profesinės kompetencijos centrai: kvalifikacija, verslumas ir inovacijos žaliojoje ekonomikoje – 3LOE“ partnerių susitikimas bei Hansa Parlamento ir Baltijos jūros akademijos metinė generalinė asamblėja. Hansa Parlamentas vienija verslo asociacijas, aukštojo mokslo institucijas, profesinio mokymo įstaigas bei kitas verslą skatinančias organizacijas iš Baltijos jūros regiono valstybių. 

Projekto susitikimo metu vyko mokymai, skirti dualiniam profesiniam mokymui. Buvo pristatyti regioniniai kompetencijų centrai bei dualinio profesinio mokymo sistemos partnerių šalyse. Kiekviena institucija pristatė projekto įgyvendinimo eigą, aptarė tarpinės ataskaitos rezultatus ir būsimos ataskaitos tobulintinas sritis. Kitas projekto susitikimas numatomas rudenį – Italijoje.

 

 

     

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE