Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

PANEVĖŽIO KOLEGIJA DALYVAUJA ERASMUS+ PROGRAMOS 2-OJO PAGRINDINIO VEIKSMO STRATEGINIŲ PARTNERYSČIŲ PROJEKTE „PRAKTINIO MOKYMOSI SKAITMENINIMAS IR PRAKTINIU DARBU GRĮSTAS MOKYMASIS“

2022-06-10

Projekto pavadinimas:Digitalisation of Experiential Learning and WBL – Deal With Digital Work-Based Learning” (Praktinio mokymosi skaitmeninimas ir praktiniu darbu grįstas mokymasis)

Projekto Nr:  2021-1-IT01-KA220-VET-000033241

Projektą įgyvendina: SFC Sistemi Formativi Confindustria (Italija)

Projektas finansuojamas: Švietimo mainų paramos fondo lėšomis („Erasmus+“ programa, 2 pagrindinis veiksmas – Strateginės partnerystės).

Bendra projekto suma:  399 725,00 Eur, iš jų skirta Panevėžio kolegijai – 41 186 Eur

Projekto trukmė: 36 mėn. nuo 2022 m. vasario 25 d. iki 2025 m. vasario 24 d.

Projekto tikslas:  kurti ir plėtoti skaitmeniniu darbu grįstą mokymosi patirtį.

Projekto partneriai:

  1. FUNDACIO PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA, Ispanija;
  2. Duale Hochschule Baden-Württemberg, Vokietija;
  3. Panevėžio kolegija, Lietuva;
  4. HANSE-PARLAMENT EV, Vokietija;
  5. IPARTESTULETEK ORSZAGOS SZOVETSEGE, Vengrija;
  6. CIS SCUOLA PER LA GESTIONE D’IMPRESA, Italija;
  7. Dinamo Adv Srl, Italija.

Projekto uždaviniai:

Parengti šešis intelektinius produktus:

1) Mišrių profesinio mokymo kursų integravimo gaires: Skaitmeniniu darbu grįstas mokymasis ir nuotolinė praktinė veikla.

2) Profesinio mokymo teikėjų besiformuojančių skaitmeninių kompetencijų modelį, kuris padėtų sukurti, pristatyti, vertinti ir sertifikuoti kompetencijas, įgytas naudojant skaitmeniniu darbu grįstą mokymosi rezultatų aprašą.

3) Profesinio mokymo teikėjų skaitmeninių kompetencijų tobulinimo planą, kuris padėtų sukurti, pristatyti, įvertinti ir sertifikuoti mišrius mokymo kursus.

4) Duomenų bazę, kurioje įvairiais (skaitmeniniais) formatais pateikiama mokymui skirta informacija.

5) Mokytojo mokymo kursą „Susitvarkyk su skaitmeniniu darbu grįstu mokymusi“.

6) Priemonių rinkinį, skirtą skaitmeniniu darbu grįsto mokymosi diegimui profesinio mokymo įstaigose.

 

Tikimasi, kad projekto metu įgyvendintos veiklos bei sukurti intelektiniai produktai prisidės prie skaitmeniniu darbu grįsto profesinio mokymo patrauklumo ir prieinamumo didinimo.

 

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE