Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS KURSAI MOKYTOJAMS IR STUDENTAMS IŠ UKRAINOS

2022-07-12

Šiemet mokslo metai Panevėžio kolegijoje baigti kiek vėliau nei įprasta. Auditorijos ištuštėjo tik liepos 9 dieną, pasibaigus Švietimo mainų paramos fondo finansuojamiems Ukrainos piliečių lietuvių kalbos ir kultūros kursams. 2022 gegužės 23 – liepos 9 d. vykusių 186 val. apimties mokymų tikslas – suteikti mokytojams ir studentams iš Ukrainos lietuvių kalbos pagrindus, padėsiančius lengviau orientuotis ir bendrauti lietuviškoje aplinkoje, bei supažindinti kursų dalyvius su Lietuvos istorine praeitimi ir dabartimi, taip pat – etnokultūra.

Dešimt mokytojų ir dvi studentės kasdien aktyviai mokėsi lietuvių kalbos pradmenų. Mokymus praturtino kultūrinė programa. Jau antrą kursų dieną vyko pažintinė ekskursija po Panevėžį, dalyvėms buvo pristatyti lankytini miesto objektai: Senvagė, Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešoji biblioteka, Juozo Miltinio dramos teatras, Lėlių vežimo teatras ir kt. Lietuvių kultūros paskaitos buvo skaitomos ir netradicinėse erdvėse: Kraštotyros muziejuje, Dailės galerijoje, kartu aplankant ir tuo metu eksponuojamą panevėžiečių tautodailininkų darbų parodą. Ukrainietės dalyvavo Dailės galerijos kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose išbandė monotipijos techniką.

Įpusėjus kursams organizuota išvyka į Pasvalį. Dalyvaudamos Pasvalio krašto muziejaus edukacinėje programoje „Pasvalys retro“ ukrainietės bandė praktiškai taikyti įgytus lietuvių kalbos gebėjimus. Kursų pabaigoje vyko pažintinė ekskursija į Biržus su turininga kultūrine programa.

Liepos 8 d. dvylika mokytojų ir studenčių sėkmingai išlaikė lietuvių kalbos įskaitą ir joms buvo įteikti kursų baigimo pažymėjimai. Atsisveikindamos kursų dalyvės dėkojo mokymų organizatoriams už suteiktą galimybę tobulėti, šiltą priėmimą ir malonų bendravimą, naujas patirtis, o lietuvių kalbos dėstytojai Renatai – už nuoširdumą, kantrybę, įdomius ir naudingus užsiėmimus. Kursų dalyvės domėjosi tolimesnėmis studijų Kolegijoje galimybėmis.

Kursų organizatoriai džiaugiasi, galėdami prisidėti prie paramos nuo karo nukentėjusiems Ukrainos piliečiams. Tikime, kad įgytos lietuvių kalbos kompetencijos padės mokymų dalyvėms įsilieti į mūsų miesto darbo rinką. Linkime Janai, Karinai, Larisai ir Svitlanoms, jau besidarbuojančioms Panevėžio švietimo įstaigose, profesinės sėkmės, o Olenai – pergalių šachmatų turnyruose. Taip pat ir visoms kitoms – siekti profesinio tobulėjimo, sėkmės įgyvendinant savo tikslus ir siekius mūsų mieste, kaip bepasisuktų jų profesinis ir gyvenimo kelias.

Kita mokymų grupė bus renkama rudenį. Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas mokymus dar kartą organizuos 2022 m. rugsėjo 5 d. – spalio 21 d. Laukiame mokytojų ir studentų iš Ukrainos, siekiančių įgyti lietuvių kalbos pagrindus ir susipažinti su mūsų šalies kultūra.

Daugiau informacijos el paštu. laima.mikalajuniene@panko.lt.

 

Nuotraukose Ukrainos piliečių lietuvių kalbos ir kultūros kursų akimirkos.

 

Galimi darbdaviai: