Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

GREEN TECH – NOVATORIŠKOS IR TARPSEKTORINĖS EUROPOS ŠVIETIMO PROGRAMOS KŪRIMAS, SIEKIANT SUSTIPRINTI TECHNIKŲ MOKYMĄ ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS SRITYJE

2022-08-29

Projekto pavadinimas:Development of an innovative and cross sectoral European education proGRam to strEngthEN the training of TECHnicians in the field of renewable energy (GREEN TECH). (Novatoriškos ir tarpsektorinės Europos švietimo programos kūrimas, siekiant sustiprinti technikų mokymą atsinaujinančios energijos srityje – GREEN TECH).

Projekto Nr:  2021-1-FR01-KA220-HED-000023268

Projektą įgyvendina: GIP FIPAG – Profesinio mokymo Académie de Grenoble ir integracijos viešųjų interesų grupė (Prancūzija).

Projektas finansuojamas: Švietimo mainų paramos fondo lėšomis („Erasmus+“ programa, 2 pagrindinis veiksmas – Strateginės partnerystės).

Bendra projekto suma:  290 220,00 Eur, iš jų skirta Panevėžio kolegijai – 28 696,00 Eur

Projekto trukmė: 36 mėn. nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas:  sukurti novatorišką ir tarpsektorinę Europos švietimo programą, skirtą TECHNIKŲ mokymui, žinių atsinaujinančios energetikos srityje sustiprinimui. GREEN TECH projektu taip pat siekiama panaikinti šiandien vyraujančią atskirtį tarp skirtingų energetikos sistemų mokymo kursų, kurie padėtų parengti universalesnius/platesnio profilio technikus.

Projekto partneriai:

  1. GIP FIPAG, Prancūzija;
  2. XABEC, Ispanija;
  3. Panevėžio kolegija, Lietuva;
  4. KBA Nijmegen, Olandija;
  5. TENERRDIS, Prancūzija.

Projekto metu bus sukurtas mokymo kursas, specialiai pritaikytas mechanikams, technikams ir inžinieriams (4–6 lygio LTKS (Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis)), kuris padės sustiprinti bei praplėsti technikų žinias atsinaujinančios energetikos srityje. Mokymo kursas bus suskirstytas į 6 modulius, kurių kiekvienas susidarys iš teorinės (10 val. ) ir praktinės (10 val.) dalių.

Tikimasi, kad projekto metu sukurti mokymai sukurs ryšį tarp universitetų ir tarp būsimų technikų. Šis projektas yra raktas į naujos kartos technikų, pasirengusių dirbti Europos energetikos srityje, mokymui.

 

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE