Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

PRAKTINIO MOKYMOSI SKAITMENINIMAS IR PRAKTINIU DARBU GRĮSTAS MOKYMASIS

2022-09-19

Panevėžio kolegija kartu su partneriais iš Italijos, Vokietijos, Ispanijos ir Vengrijos palaipsniui įgyvendina Erasmus+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo projektą ,,Praktinio mokymosi skaitmeninimas ir praktiniu darbu grįstas mokymasis“ (Digitalisation of Experiential Learning and WBL – Deal with Digital Work-Based Learning”), Nr. 2021-1-IT01-KA220-VET-000033241.

Projekto tikslas – skatinti profesinio mokymo instruktorius įgyti specifinių kompetencijų per skaitmeniniu darbu grįstą mokymosi patirtį.

Rugsėjo 8 d. vyko nuotolinis projekto partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptartos jau įgyvendintos projekto veiklos, pasiekti projekto rezultatai. Diskutuojant ir dalinantis praktine patirtimi buvo aptartos tolimesnės projekto veiklos ir jų įgyvendinimo terminai.

Šiuo metu projekto partneriai yra atlikę pedagoginių metodų analizę, surinkę informaciją apie suinteresuotų šalių (profesinio mokymo studentų, profesijos mokytojų, profesinio mokymo centrų direktorių, administracijos arba vyriausybių darbuotojų, atsakingų už profesinį mokymą, verslininkų, turinčių profesinio mokymo studentų patirties) skaitmeninę WBL patirtį. Atsižvelgiant į šią informaciją buvo nustatyta profesinio mokymo kurso rengimo kokybė bei metodinė sistema. Atsižvelgiant į šią sistemą, projekto įgyvendinimo metu, bus sudarytas kompetencijų ir reikalingų įgūdžių sąrašas.

Vykdant projektą, bus paruoštos ir mišraus profesinio mokymo kursų rengimo gairės, kurios padės visiems, besidomintiems skaitmeninio profesinio mokymo gerosios praktikos pasirinkimu ar įgyvendinimu/pritaikymu savo veikloje ar  kompetencijų tobulinime.

Numatomas galutinis projekto rezultatas – sukurta duomenų bazė, kurioje įvairiais (skaitmeniniais) formatais pateikiama mokymui skirta informacija bei priemonių rinkinys, skirtas skaitmeniniu darbu grįsto mokymosi diegimui profesinio mokymo įstaigose.

Su visa aktualia projekto veiklų įgyvendinimo informacija galite susipažinti specializuotame projekto tinklalapyje:  https://digitalwbl.com/

Video filmukas apie projektą: https://digitalwbl.com/wp-content/uploads/2022/08/WBL_video_introduttivo.webm 

 

 

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE