Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Dėl studijų organizavimo penktadieniais

2022-09-27

Įgyvendinant energijos taupymo planą nuo spalio 1 d. studijos penktadieniais Panevėžio kolegijoje, vykdomos nuotoliniu būdu vadovaujantis Panevėžio kolegijos mišriųjų ir nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašu ir Panevėžio kolegijos studijų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu.

Išimtys taikomos tik spalio 7 d. ir spalio 14 d. lentelėje nurodytoms akademinėms grupėms:

Eil. Nr. Akademinė grupė Data Paskaita Auditorija Dėstytojas
1. IPU-22 2022-10-07 9:40 – 12:50 DA Dr. J. Smilgienė
2. IPUi-22/1 + IPUi-22/2 2022-10-07 13:30 – 18:40 DA Dr. J. Smilgienė
3. IPU-22 2022-10-14 9:40 – 11:10 DA Dr. J. Smilgienė
4. IPU-22 2022-10-14 11:20 – 12:50 121 Dr. D. Susnienė
5. IPUi-22/1 + IPUi-22/2 2022-10-14 11:20 – 18:40 DA Dr. J. Smilgienė
6. IPUi-21/1 2022-10-14 8:00 – 11:10 126 S. Laurinavičius
7. IPUi-21/1 2022-10-14 15:10 – 16:40 126 S. Laurinavičius
8. IPUi-21/1 2022-10-14 17:10 – 20:20 126 D. Ramanauskienė
9. IPUi-22/1 2022-10-14 8:00 – 11:10 121 Dr. D. Susnienė
10. IPUi-22/2 2022-10-14 8:00 – 11:10 133 A. Rimkuvienė
11. IPUi-22/2 2022-10-14 8:00 – 11:10 134 T. Naumčiuk

Galimi darbdaviai: