Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

STUDENTŲ PAŽINTINĖ PRAKTIKA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE

2022-11-25

Studijų programos „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“ antro kurso studentai baigė pažintinę praktiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Nors dauguma studentų jau dirba, tačiau tai buvo  puiki galimybė susipažinti  įvairiomis ugdymo metodikomis.

Studentai gyvai stebėjo veiklas darželiuose, dirbančiuose pagal skirtingas ugdymo programas. Panevėžio lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“ studentai išklausė direktorės pavaduotojos ugdymui Ernos Jaudzemaitės paskaitą apie montesori ugdymo metodą, o šio darželio mokytojos Jurgita Pociuvienė, Alvyda Laurinonienė ir Audrutė Charlapavičienė demonstravo veiklas praktiškai.  Studentė Raminta žavėjosi, kad montesori ugdymo priemonės  gana paprastos, o ugdymosi pasiekimai – nuostabūs. Studentę Ausmą nustebino Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“  unikalus kiemas,  pilnas edukacinių priemonių: boružės namelis, bičių avilys, šiltnamis. Vaikai teritorijoje neturi grupės ribų, juda laisvai ir nevaržomai. Apie ugdymą šiame vaikų darželyje papasakojo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Baltrušaitienė, jai talkino ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ramutė Adomavičė.  Studentė Inga pritarė,  kad savarankiškai vaikų iniciatyvai reikia erdvės, laiko ir profesionalaus dėmesio.

Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Loreta Jankūnienė pristatė Tarptautinį vaikų ugdymo projektą „Gera pradžia“. Jo išskirtinumas – veiklos centrai skirti vaikų  mokymuisi ir savęs bei aplinkos pažinimui.

Paskaitą apie gamtosauginę mokyklą per Zoom platformą skaitė Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“  mokytojos Ritutė Milašienė ir Ineta Pocevičiūtė. Pedagogės paaiškino, kaip galima panaudoti vaikų lavinimui antrines žaliavas, taip prisidedant prie aplinkos saugojimo.

Studentams didelį įspūdį  paliko Vilniaus ikimokyklinio ugdymo mokyklos „Pažinimo medis“ veiklos pagal Valdorfo metodiką pristatymas.  Ypač sužavėjo pasakojimai apie  netradicinius ritualus, kai sėdint prie stalo uždegama žvakė, vaikai susikabina rankomis, tariami padėkos žodžiai. Šiame darželyje vaikai kaip didelė šeima, jame net grupė vadinama auklėtojos vardu. Nuotoliniu būdu su būsimosiomis mokytojomis bendravo šio darželio pedagogės Edita Petrauskienė ir Erika Junienė, joms antrino ir žiniomis dalinosi direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ana Račiuvienė.

Pažintinės praktikos ataskaitoje studentė Vita akcentavo, kad mokytoja turi nuolat tobulėti, kelti kvalifikaciją, kad galėtų suteikti vaikams naujas ugdymosi galimybes.

 

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE