Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

ĮGYVENDINTI PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSUOTI PROJEKTAI

2022-12-15

Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas 2022  metais sėkmingai įgyvendino tris Panevėžio miesto savivaldybės finansuotus projektus: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektą „Mokslo šaknys 2022“, neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektą „Auk budrus ir atsparus“ bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Aukštaitijos savišvietos akademija“.

Projekto „Mokslo šaknys 2022“ siekis – ugdyti jaunimo kūrybiškumą, organizacinius gebėjimus, gilinti bei plėsti profesinei veiklai reikalingas kompetencijas, skatinant jaunimą aktyviai dalyvauti mokslo taikomoje veikloje. Projekto rezultatai – 2022 gegužės 5 d. organizuota kasmetinė respublikinė studentų tiriamųjų darbų konferencija, išleistas tryliktas studentų tiriamųjų darbų straipsnių rinkinio „Mokslo šaknys 2022“ numeris.

Projektu „Auk budrus ir atsparus“ buvo siekiama įvertinti neigiamų socialinių veiksnių prevenciją Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklose. Tuo tikslu buvo išnagrinėtos  lopšelių – darželių  parengtos ugdymo programos ir atlikta  ikimokyklinio ugdymo pedagogų nuomonės apklausa, kurioje dalyvavo 262 respondentai. Projekto darbo grupės nuomone, tyrimo rezultatai bus aktualūs ne tik Panevėžio  miesto lopšelių – darželių  pedagogams, bet ir kolegijos studijų programos „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“ studentams.

Didelio panevėžiečių susidomėjimo sulaukė neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa „Aukštaitijos savišvietos akademija“. 2022 rugsėjo – gruodžio mėn. apie 80 senjorų  mokėsi  anglų ir vokiečių kalbų, dalyvavo sportinės saviugdos ir tapybinių interpretacijų  programose, tobulino darbo kompiuteriu įgūdžius, klausėsi kolegijos dėstytojų ir kviestinių lektorių paskaitų: „Skirtingi kartų požiūriai į vaikų ugdymą“; „Kur dingsta  mūsų pinigai?“;  „Šiluminės energijos pastatuose išsaugojimas“; „Bioetika šiandien“; „Burnos higiena ir dantų ligos“; „Patarimai kačių augintojams“, „Žmogaus teisių ir  laisvių gynimo garantijos“ ir kt.

Džiugu, kad su miesto savivaldybės parama galime prisidėti tenkinant visų miesto bendruomenės narių: tiek  jaunimo, tiek ir senjorų poreikius bei išpildant kolegijos socialinių partnerių lūkesčius.

Galimi darbdaviai: