Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegija – svarbi regionui aukštoji mokykla

2023-02-08

Vasario 7 d. Panevėžio dailės galerijoje vyko Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Panevėžio kolegijos organizuotas forumas – „Panevėžio kolegijos perspektyvos, įvertinant regiono bendrojo ugdymo tinklo potencialą bei asmenų poreikį mokytis visą gyvenimą“.

Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas savo pranešime „Panevėžio kolegijos perspektyvos valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų kontekste“ apžvelgė dabartinę kolegijos situaciją, įvertinęs numatomas statistines prognozes, pasidalino ateities perspektyvomis.

Renginyje dalyvavęs žurnalo „Reitingai“ vyr. redaktorius Gintaras Serafinas skaitė pranešimą tema ,,Regioninių aukštųjų mokyklų svarba vietos savivaldybėms“. Pranešėjas vaizdžiai perteikė pastarąjį kolegijų gyvavimo 20- metį Lietuvoje, pateikė pavyzdžius apie savivaldybes, kuriose aukštosios mokyklos buvo pirmiausia sujungtos, o vėliau ir uždarytos.

Į Panevėžio miesto dailės galerijoje vykusią diskusiją dėl Panevėžio kolegijos perspektyvų įsitraukė Seimo nariai, Panevėžio apskrities merai, savivaldybių administracijos bei verslo atstovai, švietimo įstaigų vadovai. Sveikinimo kalboje LR Seimo narys, Švietimo ir mokslo komiteto narys, akademikas, profesorius Eugenijus Jovaiša sakė nedvejojantis kolegijų reikalingumu regionams ir išsakė palaikymą Panevėžio kolegijai.

Faktas, kad 84,2 proc. kolegijos studentų yra iš Panevėžio regiono, o apie 50 proc. jos absolventų įsidarbina Panevėžio apskrityje, parodo aukštosios mokyklos sąveikos su regionu mastą ir įtaką savivaldybėms. Tai savo pasisakymuose pabrėžė ir savivaldybių merai.

Įvertinę Panevėžio regiono bendrojo ugdymo tinklo potencialą, dirbančių asmenų poreikį persikvalifikuoti ir įgyti aukštesnę kvalifikaciją pagal darbo rinkos poreikius, profesinių mokyklų absolventams atsiradusią galimybę siekti aukštesnio kvalifikacijos lygmens, stojant studijuoti į trumposios pakopos studijas, užsienio piliečių pritraukimo studijuoti kolegijoje didėjimo tendencijas, forumo dalyviai išsakė pritarimą kolegijos vadovybės ambicingiems tikslams – siekti išlaikyti patvirtintą ne mažiau 1200 studentų skaičių ir tapti regiono taikomųjų mokslinių tyrimų centru.

Forumo dalyviai priėmė sprendimą kreiptis į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, atkreipiant jos dėmesį į regiono poreikius, su siūlymu suteikti galimybę kolegijai siekti LR Vyriausybės patvirtintų ilgalaikių strateginių tikslų, išlaikant savarankiškos aukštojo mokslo institucijos Panevėžio regione statusą ir skiriant didesnį finansavimą mokslininkams-tyrėjams mokslo taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklai.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE