Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

TAPK ERASMUS+ STUDENTU!

2023-02-13

Iki kovo 3 d. vykdoma atranka ERASMUS+ STUDIJOMS IR PRAKTIKAI!

Ši galimybė – TAU, jei:

 

Dalyvauti atrankoje:

  1. STUDIJOMS. ERASMUS+ studijas rinktis kviečiami visi studentai, baigę ne mažiau kaip vieną kursą ir planuojantys 2023/2024 m. m. rudens semestre studijuoti užsienyje.
  2. PRAKTIKAI. ERASMUS+ praktiką rinktis kviečiami visi studentai, baigę ne mažiau kaip vieną semestrą.
  3. ABSOLVENTO PRAKTIKAI.  ERASMUS+ absolvento praktiką rinktis kviečiami tik baigiamojo kurso studentai.

Studijos ir praktika užsienyje gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių.

Studentai, negalintys dalyvauti ilgalaikėje fizinio mobilumo veikloje studijų ar praktikos tikslais, gali derinti trumpesnį fizinio mobilumo laikotarpį su virtualiosios veiklos komponentu (mišrusis trumpalaikis mobilumas). Taip pat studentai gali dalyvauti mišriosiose intensyviose programos. Trumpalaikio mobilumo atveju fizinis mobilumas turi trukti nuo 5  iki 30 dienų ir būti derinamas su privalomu virtualiosios veiklos komponentu, taip sudarant palankias sąlygas bendradarbiavimu grindžiamo e-mokymosi mainams ir kolektyviniam darbui. Už trumpalaikio mobilumo studijų tikslais veiklą turi būti suteikiami ne mažiau nei 3 ECTS kreditai.

Iki kovo 3 d. būtina pateikti:
paraišką;
• CV anglų kalba;
• Motyvacinį laišką anglų kalba.

 

Erasmus+ stipendijų dydžiai, Eur/mėn.

  Priimanti šalis Studijoms Praktikai
1 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausios

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Lichtenšteinas, Norvegija 520 670
2 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinės

Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija  

520

670
3 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausios

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija, Serbija  

450

600

Trumpalaikio fizinio mobilumo veikloje dalyvaujantys studentai ir absolventai iki 14-tos veiklos dienos gauna 70 EUR per dieną ir 50 EUR per dieną 15 – 30 veiklos dienomis.

 

Siekiant didesnės studentų įtraukties į mobilumo veiklas, kolegija skiria paramą, t.y. padidintą Erasmus+ dotaciją. Norėdamas gauti papildomą paramą, studentas, priklausantis mažiau galimybių turinčiai asmenų grupei pildydamas paraišką mobilumui pažymi, jog priklauso tokiai grupei ir prie paraiškos pateikia pagrindžiančius dokumentus:

1.1. studentai iš mažas pajamas gaunančių šeimų (iki 24 metų); (dokumentai, patvirtinantys asmens teisę į valstybės teikiamą socialinę pašalpą);

1.2. našlaičiai ar tėvų globos netekę studentai (iki 24 metų) (pažyma patvirtinantį netektį);

1.4. studentai, turintys mažametį(-čių) vaiką(-ų) iki 12 metų (vaiko gimimo liudijimas);

1.5. studentai iš gausių šeimų kurioje auga 3 ir daugiau vaikų (iki 24 metų) (gimimo liudijimai);

1.6. Lietuvoje dirbantys studentai (dirbantys pagal darbo sutartis arba savarankiškai dirbantys ne trumpiau kaip 20 darbo dienų) (darbo sutartis);

1.7. pabėgėlio statusą turintys studentai (sprendimas dėl prieglobsčio suteikimo);

1.8. užsienio studentai, studijuojantys kolegijoje (leidimas gyventi Lietuvoje);

1.9. studentai, turintys fizinę ar psichologinę negalią (gydytojo pažyma);

1.10 studentai, kurie yra profesionaliai sportuojantys (trenerio pažyma).

 

Papildoma individuali dotacija pagal fiksuotą dydį, skiriama mažiau galimybių turintiems studentams (absolventams netaikoma), dalyvaujantiems “Erasmus+” mobilume:

 

Vadovaujantis ,,Panevėžio kolegijos skatinamųjų, vienkartinių, Erasmus judumo skatinimo ir tikslinių stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu“ 2022 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. V4-5 kolegijos studentams išmokama vienkartinė Erasmus judumo skatinimo stipendiją:

  Priimanti šalis Studijoms/ Praktikai
1 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausios

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Lichtenšteinas, Norvegija 200
2 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinės

Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija  

180

3 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausios

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija, Serbija  

150

Studentai ir neseniai mokslus baigę absolventai, kurie renkasi ekologišką kelionę (vyksta mašina/ traukiniu/autobusu), gauna papildomą 50 EUR (reikia pateikti įrodančius dokumentus).

SVARBU!

Studentai gali ieškotis pageidaujamos praktikos vietos patys! Mūsų partneriai užsienyje: http://panko.lt/en/english-international-relations/

Studentai, norintys išvykti į užsienį pagal ERASMUS+ programą turi neturėti jokių akademinių skolų.

Plačiau apie Erasmus+ programą: http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/apie-programa-2

Galimi darbdaviai: