Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Siūlome darbą Projektų vadovui

2023-02-22

Reikalavimai

Projektų vadovas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę nei 2 (dvejų) metų projektų valdymo patirtį;
 3. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, turėti puikius skaitmeninius ir dokumentų valdymo įgūdžius;
 4. turėti gerus analitinius gebėjimus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 5. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;
 6. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, kitais teisės aktais.

Pareigos

Projektų vadovas privalo:

 1. ieškoti galimybių dalyvauti įvairiuose Akademiniuose projektuose ir programose Lietuvoje ir užsienyje;
 2. nuolat viešoje erdvėje sekti, analizuoti ir atrinkti informaciją apie Akademinių projektų finansavimo galimybes ir per 5 (penkias) darbo dienas esminės informacijos santrauką el. paštu išsiųsti akademinių padalinių atsakingiems asmenims;
 3. inicijuoti paraiškų rengimo procesą;
 4. rengti paraiškas ir sutartis dalyvavimui tarptautinėse programose/projektuose, administruoti ir kontroliuoti jų vykdymą;
 5. organizuoti visų vykdomų/baigtų projektų pristatymą bendruomenei.
 6. suteikti konsultacinę pagalbą Akademinių projektų paraiškas rengiančioms ir projektus vykdančioms darbo grupėms;
 7. kaupti ir sisteminti informaciją apie Kolegijoje vykdomus Akademinius projektus;
 8. organizuoti seminarus, mokymus įvairių programų Akademinių projektų rengėjams ir vykdytojams;
 9. teikti konsultacijas darbo grupėms visu paraiškų rengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu;
 10. megzti ryšius ir bendradarbiauti su susijusių padalinių darbuotojais, akademinėmis institucijomis ir verslo atstovais.

Mes siūlome:

Kviečiame visus susidomėjusius darbo pasiūlymu iki 2023 m. kovo 8  d. atsiųsti savo CV ir motyvacinį laišką el. adresu ramune.svegzdiene@panko.lt

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE