Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Ieškome Taikomųjų tyrimų ir inovacijų centro vadovo

2023-03-17

Reikalavimai

Taikomųjų tyrimų ir inovacijų centro vadovas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, mokslo daktaro laipsnis, pageidautina inžinerijos mokslų srities.
 2. Išmanyti MTEPI veiklą reglamentuojančius Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 3. Gebėti savarankiškai spręsti mokslinės ir inovacijų veiklos bei kitas laboratorijos veiklos problemas, derinti įvairių lygių darbuotojų interesus.
 4. Išmanyti laboratorijos veiklos planavimo ir valdymo principus, rašytinės ir žodinės komunikacijos reikalavimus.
 5. Išmanyti Kolegijos veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, dokumentų tvarkymo taisykles.
 6. Turėti gerus analitinius, organizacinius gebėjimus.
 7. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.
 8. Išmanyti klientų aptarnavimo standartus.
 9. Išmanyti ir valdyti informacines technologijas.

Pareigos

 1. Organizuoja Taikomųjų tyrimų ir inovacijų centro veiklą taip, kad centro laboratorijose vykdoma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikla atitiktų strateginius Panevėžio kolegijos tikslus.
 2. Formuoja Taikomųjų tyrimų ir inovacijų centro metinius veiklos tikslus, tiesiogiai vadovauja Taikomųjų tyrimų ir inovacijų centro darbuotojams ir moksliniam bendradarbiavimui.
 3. Analizuoja rinkos poreikius, inicijuoja ir koordinuoja veiklas, susijusias su mokslų projektų paraiškų rengimu ir vykdymu bei MTEPI darbų ir paslaugų vykdymu išorės užsakovams.
 4. Rūpinasi Taikomųjų tyrimų ir inovacijų centro materialinės bazės atnaujinimu, medžiagų reikalingų tyrimams, įsigijimu.
 5. Bendradarbiauja su Panevėžio kolegijos fakultetų dekanais, siekiant efektyvaus materialinės bazės naudojimo studentų mokymui, su fakultetų tyrėjų grupėmis – MTEPI darbų kompleksiškumo ir studijų integracijos.
 6. Užtikrina Taikomųjų tyrimų ir inovacijų centre vykdomų veiklų viešinimą mokslo populiarinimo ir kituose renginiuose.
 7. Seka naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus, teikia pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui mokslui ir plėtrai dėl jų panaudojimo ar pritaikymo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje.
 8. Įgyvendina Kolegijos direktoriaus įsakymus, direktoriaus pavaduotojo mokslui ir plėtrai nurodymus.
 9. Vykdo kitus su Taikomųjų tyrimų ir inovacijų centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kolegijos strateginiai tikslai.
 10. Kartu su Tarptautinių ryšių, marketingo ir projektų skyriumi organizuoja Kolegijos Taikomųjų tyrimų ir inovacijų centro teikiamų paslaugų ir sėkmės istorijų viešinimą.

Mes siūlome:

Kviečiame visus susidomėjusius darbo pasiūlymu iki 2023 m. balandžio 7  d. siųsti savo CV ir motyvacinį laišką el. adresu ramune.svegzdiene@panko.lt

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE