Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Tęsiamos NORSAM Nordplus projekto veiklos

2023-03-28

Kovo 19-24 dienomis Panevėžio Kolegijoje vyko NORSAM Nordplus projekto IP mokymai „Digital Possibilities and Challenges for  Health of Young People during the COVID-19 pandemic.“

Biomedicinos mokslų fakulteto komanda: dėstytojos lektorė Asta Butkuvienė, medicinos mokslų daktarė Ligita Gukauskienė ir BPS-22 grupės studentės Jogailė Krištopaitytė, Kotryna Liogytė bei BPS-21 grupės studentai Šarūnas Sabalys ir Vlastimila Kėvišienė dalyvavo mokymuose kartu su Taikomųjų Mokslų Novia Universiteto (Suomija), Absalon Taikomųjų Mokslų Universiteto (Danija), OsloMet Taikomųjų Mokslų Universiteto (Norvegija), Kopenhagos Taikomųjų Mokslų Universiteto (Danija), Nord Taikomųjų Mokslų Universiteto (Norvegija) dėstytojais bei studentais. Studentai suformavo penkias mišrias komandas, kurios turėjo atlikti tris užduotis: sukurti santrauką, infografiką-prezentaciją ir video, naudojantis įvairiomis mokslinėmis duombazėmis bei pasitelkiant dėstytojų skaitytų paskaitų medžiagą bei visokeriopą pagalbą. Užduotys buvo pristatytos ir aptartos – studentai pasirodė be galo kūrybingi ir išradingi.

Sunkus darbas buvo apvainikuotas 3 ECTS sertifikatais. Kol studentai dorojosi su užduotimis (visos komandos prisipažino, kad tai buvo rimtas iššūkis), dėstytojai aptarė tolesnes projekto plėtojimo ir tęstinumo perspektyvas, studentų judumo galimybes, studijuoti ar atlikti praktiką pagal NORSAM ar Erasmus programas.

Laisvu laiku studentai ir dėstytojai apžiūrėjo Panevėžio kolegijos Taikomųjų tyrimų ir inovacijų centrą, lankėsi VŠĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje ir Dailės galerijoje.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE