Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegijai suteikta Akademinio pripažinimo teisė

2023-05-02

2023 m. kovo 6 d. LR švietimo, mokslo ir sporto ministras pasirašė įsakymą, kuriuo Panevėžio kolegijai suteikta teisė vykdyti ketinančiųjų studijuoti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą.
Akademinio pripažinimo teisė aukštosioms mokykloms suteikiama po to, kai Švietimo, mokslo ir sporto ministro sudaryta tarpinstitucinė komisija teikti išvadoms ir siūlymams dėl teisės aukštosioms mokykloms vykdyti užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą suteikimo išnagrinėja jų pateiktas paraiškas, įrodančias pasirengimą vykdyti akademinį pripažinimą ir prisiimti didesnę atsakomybę už tarptautiškumo kokybę.
Nuo 2012 m. Lietuvoje pradėta vykdyti akademinio pripažinimo sistemos decentralizacija. Studijų kokybės vertinimo centras įgaliotoms aukštosioms mokykloms teikia visokeriopą metodinę pagalbą, rekomendacijas, konsultacijas, organizuoja mokymus.
Šiuo metu jau 18 Lietuvos aukštųjų mokyklų turi teisę savarankiškai atlikti stojančiųjų užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą. Iš jų 14 – universitetų ir 4 kolegijos.

Šaltinis: SKVC

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE