Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Finansinės ataskaitos 2023 m.

2023-12-31

Atsisiųsti: Metinės finansinės ataskaitos 2023-12-31

Atsisiųsti: Audito išvada 2023

Atsisiųsti: Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2023 metais ataskaita

Atsisiųsti: 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-30

Atsisiųsti: 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaita 2023-09-30

Atsisiųsti: Pirmo pusmečio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-06-30

Atsisiųsti: Pirmo pusmečio finansinės ataskaitos 2023-06-30

Atsisiųsti: Ketvirtinės finansinės ataskaitos 2023 m. kovo 31 d.

Atsisiųsti: Ketvirtinė biudžeto vykdymo ataskaita 2023-03-31

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE