Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Skaitmeninių kompetencijų mokymai dėstytojams

2023-06-09

Įgyvendinant projektą „Skaitmeninės švietimo transformacijos („EdTech“), 2023 m. vasario 27 d. – gegužės 24 d. penki Panevėžio kolegijos dėstytojai dalyvavo 66 valandų nuotoliniu būdu organizuojamoje kvalifikacijos tobulinimo B2 lygio mokymų programoje „Dėstytojų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas“, parengtoje atsižvelgiant į Europos skaitmeninės kompetencijos programą („The European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu)“). Mokymų metu dėstytojai tobulino skaitmenines kompetencijas: profesinio aktyvumo, skaitmeninių išteklių, vertinimo, mokymo ir mokymo(si), studentų įgalinimo ir studentų skaitmeninių kompetencijų skatinimo. Įgiję reikalingų kompetencijų Panevėžio kolegijos dėstytojai skaitmenizuos dėstomus modulius lietuvių ir anglų kalbomis.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE