Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Prasmingos būsimų pedagogių idėjos keliauja į mokyklas

2023-06-21

Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programos studentai birželio 14-15 d. apsigynė baigiamuosius darbus, kurie vainikavo visų studijų metų darbą, apibendrino įgytą patirtį bei profesines žinias. Tyrėjo veiklą išbandę studentai, analizavo aktualias pedagogines problemas, pristatė atliktų tyrimų rezultatus. Didelį įspūdį paliko aukščiausiais balais įvertinti Rasminos Uščiauskienės ir Neringos Šiaudikienės darbai (vadovė lektorė Daiva Ramanauskienė).

Rasminos Uščiauskienės darbo tema – Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių sensorinės integracijos sutrikimų, ugdymo ypatumai. Studentė ištyrė sensorinės integracijos sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi patirtis, išanalizavo ugdymosi procese išryškėjusius sunkumus ir pasiūlė jų sprendimus. Rasmina pristatė praktiškai išbandytą originalų sensorinės dietos metodą, jo efektyvumą, pagrįsdama atlikto tyrimo rezultatais. Autorės teigimu, sensorinės dietos metodas gali padėti išspręsti didelę dalį problemų, kylančių sensorinių sutrikimų turintiems  vaikams. Baigiamųjų darbų vertinimo komisija rekomendavo absolventei sukaupta patirtimi ir įžvalgomis pasidalinti su ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogais.

Neringos Šiaudikienės baigiamasis darbas Emocinio intelekto ugdymo metodų taikymas lopšelyje-darželyje atskleidė studentės brandų kūrybinį požiūrį į ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinio intelekto ugdymą. Studentė, remdamasi gausiais moksliniais šaltiniais, pagrindė ankstyvo emocinio intelekto ugdymo svarbą, apibendrino emocinio ugdymo lopšelyje-darželyje praktinę patirtį, atliko empirinį veiklos tyrimą, kurio teoriniu pagrindu tapo Roberto Plutchiko (1980) jausmų ir emocijų ratas. Darbo autorė savaip interpretavo jausmų ir emocijų rato bei spalvų sąsajas, taikydama asociatyvų metodą. Neringa pati sukūrė ir pagamino žavias medines priemones ,,Emocijų namelis“, ,,Miškelis“, ,,Pasakų rinkinys“ ir kt., veiksmingas priemones pasiūlė praktiškai išbandyti Raseinių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, ikimokyklinukų tėvams. Jau dabar Neringos sukurtos ir pagamintos priemonės yra naudojamos ne viename lopšelyje-darželyje, jas noriai renkasi mokytojai ir tėvai.

Rasminai ir Neringai linkime sėkmingo profesinio skrydžio! Tegul kolegijoje užgimusios prasmingų darbų idėjos bus plėtojamos ugdant mūsų mažuosius.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE