Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

252 absolventams įteikti bakalauro diplomai

2023-06-26

Birželio 23 d. įvyko jau 21-osios Panevėžio kolegijos laidos Diplomų įteikimo šventė. Profesiniai bakalauro diplomai įteikti 252 studentams, iš jų net 29 įteikti diplomai su pagyrimu! Diplomų teikimo šventėje sveikinome ir džiaugėmės pirmosiomis studijų programų Elektromechanika ir Skubioji medicinos pagalba absolventų laidomis.

Šventėje dalyvavo LR Seimo nariai Guoda Burokienė, Deividas Labanavičius, Seimo nario Bronislovo Matelio patarėja Inga Smalskienė, Panevėžio rajono meras Antanas Pocius, Panevėžio miesto vicemerė Žibutė Gaivenienė, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas, kolegijos tarybos pirmininkas Sigitas Gailiūnas, Panevėžio krašto pramonininkų asociacijos direktorė Daiva Rimašauskaitė, Panevėžio verslo moterų tinklo vadovė Santa Vaškevičienė, Respublikinės Panevėžio ligoninės Slaugos administratorė Jolanta Gertienė, Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos direktoriaus pavaduotoja odontologijai, laikinai vykdanti direktorės funkcijas Santa Miežinienė, Alumni prezidentė Genė Jakaitienė. Dėkojame svečiams, kurie atvyko pasveikinti ir pasidžiaugti mūsų absolventais!

Dalinamės direktoriaus sveikinimo kalba:

„Mieli absolventai, garbūs svečiai, socialiniai partneriai ir dalininkai, brangūs kolegijos dėstytojai ir visa akademinė bendruomene –  šiandien atėjo ilgai laukta ir ypatinga diena – diplomų teikimo  šventė, kai mes visi kartu atiduodame pagarbą mūsų absolventų darbui, pastangoms ir žinių siekimui.

Diplomų įteikimo dieną galime pasidžiaugti gražiais dėstytojų, studentų ir socialinių partnerių bendro darbo rezultatais.

Visi stengiamės, kad mūsų absolventai galėtų didžiuotis tuo, jog studijavo Panevėžio kolegijoje ir būtent šioje aukštojoje mokykloje įgijo profesinio bakalauro diplomą.

Pernai Panevėžio kolegija šventė savo 20-ies metų jubiliejų, o jūs jau esate 21-oji absolventų laida. Šiandien išleidžiame į naują gyvenimo etapą 252 diplomuotus specialistus. Metų pradžioje jau įteikėme diplomus 26-ioms bendrosios praktikos slaugos  absolventėms.

Šiais metais gausiausia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų laida – 42 absolventės, socialinio darbo studijų programos – 31 absolventas, statybos inžinerijos – 29 absolventai. 38

Tradiciškai gausios buhalterinės apskaitos ir logistikos studijų programų absolventų laidos.

Didžiuojamės, kad net 47 procentai absolventų pasiekė puikų ir labai gerą studijų įvertinimo lygį ir tik 1,7 procento absolventų buvo įvertinti silpnai.

Šiandien įteiksime 29-is diplomus su pagyrimu. Noriu visiems pirmūnams padėkoti už darbštumą, rimtą požiūrį į studijas, nes tokie darbštūs, kūrybingi ir veiklūs žmonės motyvuoja savo bendramokslius ir dėstytojus siekti kuo aukštesnio akademinio lygio studijų procese.

Mieli absolventai, jau greitai jums bus įteikiami profesinio bakalauro kvalifikaciją įrodantys dokumentai – diplomai. Tai jūsų ilgo, atkaklaus ir kruopštaus darbo rezultatų apvainikavimas. Diplomas yra daugiau nei tik dokumentas su jūsų vardu – tai simbolis, kuris atspindi jūsų išmintį, įgūdžius ir galimybes.

Studijų metais mes ne tik stengiamės perduoti jums teorines bei praktines žinias, bet ir ugdyti jūsų kritinį mąstymą, kūrybiškumą, lyderystę ir socialinę atsakomybę.

Mūsų tikslas buvo parengti jus ne tik kaip savo srities puikius specialistus, bet ir kaip piliečius, turinčius plačias galimybes rasti sau tinkamą vietą šiuolaikinėje visuomenėje. Todėl linkiu, kad šiandien gautas mūsų aukštosios mokyklos profesinio bakalauro diplomas taptų tvirtu pagrindu jūsų darbinės karjeros siekiuose.

Studijuodami suradote naujų draugų, įgijote naujų žinių, visapusiškai praplėtėte savo akiratį, tapote brandesnėmis asmenybėmis.

Įgytos žinios ir kompetencijos bus naudingos ir vertingos, jeigu gebėsite jas pritaikyti praktikoje darbinėje veikloje. Nuoširdžiai linkiu, kad kiekvienas atrastumėte savo vietą gyvenime darbinėje veikloje ir pateisintumėte diplomuoto specialisto vardą.

Profesinio bakalauro diplomas nėra tik vienas baigtinis etapas. Tai pradžia naujam gyvenimo tarpsniui. Jūsų laukia iššūkiai, galimybės ir nežinomybės, tačiau esame įsitikinę, kad jūs pasiruošę priimti visus šiuos iššūkius su drąsa ir pasitikėjimu. Įgytas išsilavinimas yra jūsų jėga, kurią galite naudoti savo siekiams ir svajonėms įgyvendinti.

Ačiū, kad buvote drauge ir viliuosi, jog užsuksite į savo Alma Mater pasidalinti savo pasiekimais ar pasisemti naujų žinių, grįšite susitikti su buvusiais bendramoksliais ir dėstytojais.

Tikiu, kad išėję iš kolegijos liksite jos ambasadoriais ir nešite gerą žinią apie šią Panevėžio aukštąją mokyklą. Nepamirškite savo Alma Mater Panevėžio kolegijos ir tapkite aktyviais Alumni klubo nariais.

Nuoširdžiai sveikinu jus ir jūsų šeimas, dėkoju jūsų tėvams ir artimiesiems už supratimą, palaikymą, paramą ir pagalbą studijų metais. Daugeliui ta parama buvo labai reikalinga ir šiandien galėsite padėkoti už ją ir pasidžiaugti kartu pasiektais rezultatais – aukštojo mokslo diplomu.

Mieli absolventai, teišsipildo visi jūsų troškimai, telydi sėkmė tolesniame gyvenimo kelyje! Skelbiu diplomų teikimo ceremoniją atidarytą. Su Jūsų ir mūsų visų švente!“

Daugiau renginio akimirkų Panevėžio kolegijos Facebook paskyroje

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE