Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Įvyko viešas konkursas Panevėžio kolegijos dėstytojų pareigoms eiti

2023-06-27

Vakar, birželio 26 d., vyko viešas konkursas Panevėžio kolegijos dėstytojų pareigoms eiti (pagal 2023 m. balandžio 7 d. viešą skelbimą).

Panevėžio kolegijos dėstytojų atestacijos ir priėmimo komisijos (DAPK) posėdyje nagrinėti kandidatų prašymai dalyvauti viešame konkurse.

DAPK įvertino kandidatų atitikimą nustatytiems privalomiems kvalifikaciniams reikalavimams ir patvirtino konkurso laimėtojus.

Nuo 2023-2024 m.m. akademinis personalas pasipildys naujais nariais: 10 asmenų pradės eiti docento pareigas, 4  – lektoriaus.

Su 8  dėstytojais (5 docentai, 3 lektoriai)  bus sudarytos darbo sutartys 5 metų kadencijai,  6 (5 docentai, 1 lektorius) laimėjo konkursą antrą kartą iš eilės toms pačioms pareigoms eiti, todėl tęs darbą Panevėžio kolegijoje neterminuotai.

Galimi darbdaviai: