Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

„ŽINOK (Žinios, INovacijos, Kompetencijos) – studentų mokslo raiškos erdvė”

2023-10-13

Panevėžio kolegijos studentai su dėstytoja Domile Augule dalyvavo projekto „ŽINOK (Žinios, INovacijos, Kompetencijos) – studentų mokslo raiškos erdvė” praktinėse dirbtuvėse Šiauliuose.

Projektą vykdo Šiaulių valstybinė kolegija, Panevėžio kolegija – projekto partneris. Pagrindiniai projekto tikslai: plėtoti studentų naujų žinių kūrimo, operavimo mokslinio tyrimo metodais kompetencijas atliekant taikomuosius mokslinius tyrimus bei pateikiant tyrimų rezultatus bei ugdyti studentų socialinės sąveikos ir komandinio darbo, naujos patirties integravimo į ankstesnę patirtį kompetencijas dalyvaujant mokslinėse išvykose į pažangias įmones ir įstaigas, pasisakant mokslinėse apskritojo stalo diskusijose, apibendrinant įgytas naujas patirtis.

Projekto vykdymo laikotarpis 2023-09-01–2023-11-30.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE