Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Signatarų stipendija Panevėžio kolegijos studentui

2023-10-25

Dvidešimčiai pirmakursių, aukščiausiais balais įstojusių į Lietuvos universitetus ir kolegijas, skirtos Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų stipendijos. Jos teikiamos už puikius akademinius pasiekimus.

Aukščiausius konkursinius balus surinkę studentai rinkosi pedagogikos, matematikos, informatikos inžinerijos, informacinių sistemų, genetikos, biochemijos, cheminės analizės, robotikos, elektromechanikos, muzikos, medicinos, verslo, filosofijos, sielovadinės rūpybos, veterinarijos ir miškininkystės studijas.

Daugiausia stipendijų – šešios – skirta Vilniaus universiteto, trys – Vilniaus kolegijos studentams. Po dvi stipendijas gaus Vytauto Didžiojo ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetų bei Marijampolės kolegijos studentai. Po vieną stipendiją iškeliaus į Klaipėdos ir Kauno technikos universitetus, Panevėžio, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos bei Šv. Ignaco Lojolos kolegijas.

Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų stipendiją gavo ir Panevėžio kolegijos Elektromechanikos  pirmo kurso studentas Arnas Katinas.

245 eurų (5 BSI) per mėnesį siekiančios stipendijos jaunuoliams skiriamos nuo studijų pradžios iki pat pabaigos. Jas kasmet gauna 20 naujų studentų.

2018 m. Vyriausybė Signatarų stipendijas įsteigė siekdama pagerbti 1918 m. Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signatarų atminimą ir paskatinti gabiausius Lietuvos abiturientus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Šalia Signatarų stipendijų geriausiems Lietuvos studentams nuo 1995 m. skiriamos vardinės Lietuvos Respublikos Prezidentų stipendijos. Kazio Griniaus, Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko stipendijas kasmet gali gauti 30 Lietuvos universitetų ir kolegijų studentų. Šią vasarą jos paskirtos 29 studentams.

Informacija – Aina.lt

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE