Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

NAUJŲ VAIKŲ ĮTRAUKIOJO UGDYMO BŪDŲ PAIEŠKOS

2023-11-06

Panevėžio kolegijos dėstytoja Lilija Kryževičienė spalio 30 d. dalyvavo  tarptautinėje konferencijoje „Logopedo veiklos prioritetai įtraukiojo ugdymo kontekste: iššūkiai ir galimybės“, kurios tikslas  – supažindinti dalyvius su švietimo pagalbos organizavimo ypatumais, įgyvendinant  įtraukųjį ugdymą Lietuvos ir užsienio šalių ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Konferencija vyko Šiaulių Medelyno progimnazijoje. Pirmoje konferencijos dalyje gerąja patirtimi pasidalino specialiojo ugdymo mokytojai iš Norvegijos, Liuksemburgo, Suomijos.

Lektorė Lilija Kryževičienė,  praktikuojanti Panevėžio lopšelyje-darželyje „Draugystė“, kartu  su logopede Jurgita Pakšyte  pristatė pranešimą „Kalbinių gebėjimų ir fizinių pratimų darna, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus“. Pranešėjos pasidalino patirtimi apie bendrą dviejų  specialiojo ugdymo mokytojų veiklą, taikant naują vaikų sutrikimų įveikimo strategiją. Pagal šį projektą  vaikams  parenkami  fiziniai pratimai, stimuliuojantys smegenų neuronus, suaktyvinantys viso organizmo veiklą. Tai padeda smegenims dirbti optimaliai, o patraukliai ir įdomiai vedama veikla atpalaiduoja vaikus, įgalina juos sėkmingiau mokytis kalbos. Įtraukusis ugdymas – iššūkis mokytojui, skatinantis ieškoti vis naujų vaikų ugdymo būdų.

Galimi darbdaviai: