Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

MOKYMO MEDŽIAGOS TESTAVIMAS

2023-11-15

Panevėžio kolegija kartu su partneriais iš: GIP FIPAG (Prancūzija), XABEC (Ispanija), KBA Nijmegen (Olandija), TENERRDIS (Prancūzija) sėkmingai įgyvendina Erasmus+ finansuojamą projektą „Development of an innovative and cross sectoral European education proGRam to strEngthEN the training of TECHnicians in the field of renewable energy (GREEN TECH). GREEN TECH (Nr. 2021-1-FR01-KA220-HED-000023268).

Projektu siekiama sukurti novatorišką ir tarpsektorinę Europos švietimo programą, skirtą TECHNIKŲ mokymui, atsinaujinančios energijos srityje, stiprinti. Projektu taip pat siekiama panaikinti šiandien vyraujančią atskirtį tarp skirtingų energetikos sistemų mokymo kursų, kurie padėtų parengti universalesnius/platesnio profilio technikus.

Projekto metu bus sukurtas mokymo kursas, specialiai pritaikytas mechanikams, technikams ir inžinieriams (4–6 lygio LTKS (Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis)), kuris padės sustiprinti bei praplėsti technikų žinias atsinaujinančios energetikos srityje. Mokymo kursas suskirstytas į 6 modulius, kurių kiekvienas susidarys iš teorinės (10 val. ) ir praktinės (10 val.) dalių:

1 modulis (M1). Įvadas, apibūdinantis mokymo medžiagos kontekstą;

2, 3, 4 (M2, M3, M4) moduliai. Trys moduliai apie skirtingus energijos šaltinius bei jų ypatumus: Saulės energija (Solar energy), Vėjo energija (Wind energy), Žaliasis kuras (vandenilio dujos) – (Green gas (Hydrogen gas)).

5, 6 (M5, M6) moduliai. Du moduliai, aprašantys ryšį, tarp sukurto tinklo valdymo ir saugyklos. Moduliai apibūdina skirtingus naudojimo būdus, pagrįstus realiais pramoninio naudojimo atvejais.

Siekiant užtikrinti, kad šie moduliai atitiktų iškeltus tikslus, susijusius su pramone ir kad būtų lengvai suprantami besimokantiems,  numatytos testavimo sesijos.

Spalio 16-17 dienomis Panevėžio kolegijoje (PANKO) vyko modulio (M1) testavimas. Modulio (M1) testavimą organizavo dėstytojas (projekto darbo grupės narys) Remigijus Kaliasas. Testavimo sesijos metu buvo siekiama įsitikinti, ar sukurtas turinys yra lengvai suprantamas tarptautiniu lygmeniu.

Projekto metu kiekvienas modulis bus išbandytas tos projekto partnerio organizacijos, kurioje jis ir buvo sukurtas. Vėliau bus testuojamas ir kitose projekto partnerių organizacijose. Gauti testavimo rezultatai bei atsiliepimai bus svarbūs siekiant užtikrinti kokybišką ir nuoseklią mokymo medžiagą MOOC platformoje. MOOC platformos paskirtis – laisvai prieinama mokymosi medžiaga.

Tikimasi, kad projekto metu sukurta mokymosi medžiaga sukurs ryšį tarp aukštojo mokslo mokyklų ir tarp būsimų technikų. Šis projektas yra raktas į naujos kartos technikų, pasirengusių dirbti Europos energetikos srityje, mokymui.

Daugiau apie projektą: https://greentech-erasmus.eu/

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE