Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

PANEVĖŽIO KOLEGIJOJE BUVO PAMINĖTA PASAULINĖ KOKYBĖS DIENA 2023

2023-11-17

2023 m. lapkričio 16 dieną Panevėžio kolegijoje buvo paminėta PASAULINĖ KOKYBĖS DIENA 2023.

„Kokybės diena – tai puiki proga vienyti Kolegijos bendruomenę, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą, nes bendri veiksmai padeda sukurti palankias sąlygas kokybės tobulinimui,“- teigia Vadovybės atstovė kokybei Dalia Susnienė. Ji ne tik organizavo renginį, tačiau ir skaitė pranešimą: pristatė Panevėžio kolegijos kokybės užtikrinimo sistemos pokyčius, reaguojant į tarptautinių ekspertų pateiktas rekomendacijas po institucinio vertinimo. Ji pasidžiaugė, kad akademinė bendruomenė naudojasi sudaryta galimybe per vidines sistemas teikti savo pastebėjimus ir pasiūlymus institucijos ir studijų kokybei tobulinti. Antroje pranešimo dalyje su bendruomene buvo pasidalinta tvarumo veikla ir naujausiomis iniciatyvomis Panevėžio kolegijoje.

Susirinkusius darbuotojus sveikino Kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas bei savo pranešime aptarė Panevėžio kolegijos veiklos vystymo perspektyvas, atliepiant aukštojo mokslo tendencijas.

Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vadovė Ramūnė Švėgždienė atliko Kolegijos darbuotojų apklausą (pulso tyrimas) ir supažindino su kolegijos vertybių ir psichologinio mikroklimato tyrimo kolegijoje rezultatais. Džiugu, kad didžioji dauguma darbuotojų (apie 90 proc.) mano, kad kolegos atsidavę darbui, o darbo aplinką vertina kaip malonią. Darbuotojų apklausa rodo, kad darbuotojai jaučiasi labiau girdimi, atsižvelgiama į jų siūlymus.

Tradicinis renginio akcentas yra Kokybės nugalėtojų nominacijų paskelbimas. Šių metų nugalėtojai: „Metų dėstytojas“ nominaciją, kurią renka studentai, gavo SMF dėstytoja Ermina Čižienė, BMF dėstytoja Ligita Šerytė, TMF dėstytoja Rima Strelčiūnienė.

„Metų tyrėjo“ nominacija už indėlį į mokslo tiriamąją veiklą, nuolatinius ieškojimus ir tyrinėjimus įteikta BMF doc. dr.  Mariui Baranauskui. „Metų darbuotoju“ šiais metais paskelbta Tarptautinių ryšių, marketingo ir projektų skyriaus marketingo projektų vadovė Viktorija Vidžiūnaitė.

Renginio pabaigoje, Mokymų akademijos lektorius, psichologinių mokymų treneris Andrius Jarašiūnas surengė darbo įprasminimo sesiją „Mano didysis KODĖL“. Ir renginį užbaigė pamąstymu: „Dauguma žmonių pervertina tai, ką jie gali nuveikti per vienerius metus ir nepakankamai įvertina tai, ką jie gali nuveikti per dešimtmetį.“

Kokybės dienos renginyje kolegijoje ne tik suburia nuveiktų darbų apžvalgai, bet ir įkvepia naujiems darbams ir aukštesnės kokybės siekimui visiems drauge – kaip didelei PANKO komandai.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE