Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Rudens semestro pabaiga Aukštaitijos savišvietos akademijoje

2023-11-27

Panevėžio kolegijoje baigiasi neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos „Aukštaitijos savišvietos akademija 2023“ (ASA), finansuojamos Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, rudens semestro mokymai.

2023 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais daugiau nei 80 vyresnio amžiaus panevėžiečių tobulino mokėjimo mokytis, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, sužinojo apie meninio ir fizinio aktyvumo bei atminties lavinimo naudą vyresniame amžiuje.

Senjorai lavino atmintį ir komunikacinius gebėjimus, mokydamiesi anglų ir vokiečių kalbų, ugdėsi meninį ir estetinį skonį taikomosios (dekoratyvinės) dailės kūrybinėse dirbtuvėse, tenkino fizinio aktyvumo poreikį sportinės saviugdos užsiėmimuose, o pasirinkę modulį „Apskaitos tvarkymas kompiuteriu“ įgijo gebėjimų tvarkyti įmonės ar įstaigos apskaitą. Mokymus vedė kolegijos lektoriai Girmantas Rudokas, Toma Naumčiuk, Audronė Rimkuvienė, Lilija Kryževičienė, Rimanta Pagirienė ir Ana Samuilova.

Akademijos klausytojams taip pat buvo pasiūlytos kolegijos dėstytojų paskaitos apie mediaciją, vitaminų poveikį burnos sveikatai, šiluminės energijos išsaugojimą patalpose, apie kovą jose su nekviestu svečiu – pelėsiu ir kt. Bibliotekos vedėja Vilija Raubienė kvietė prisiminti istoriją ir pasivaikščioti mokytojų seminarijos koridoriais, o psichologas Ramūnas Jukna paskatino atrasti gyvenimo džiaugsmą brandžiame amžiuje.

Tikimės, kad mokymuose įgytos ar patobulintos žinios ir gebėjimai skatins aktyvų vyresnio amžiaus panevėžiečių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą bei padės jiems ilgiau išlikti darbo rinkoje.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE